SESLİ VE TOPLU ZİKİR (1) PDF 
Salı, 02 Şubat 2021 00:00

SESLİ VE TOPLU ZİKİR

(...dünden devam)

Peki hocam sahih dahi olmasa Toplu Zikir Hadislerini Paylaşabilir misiniz? ...

Cevap: Zikir hakkında Açıklamalı Dua Mecmuasında yazdıklarımın özetini gönderiyorum:

ZİKİR, "anmak" demektir. Allah’ı anmak, en büyük ibadettir. Bu hususta pek çok âyet ve hadîs vardır, Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

"Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin; nankörlük etmeyin."(Bakara sûresi, âyet: 153)

"Rabbini çok zikret ve sabah akşam O’nu tesbîh et!"(Âl-i ‘İmrân sûresi, âyet: 4)

"Ey Mü’minler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı zikretmekten alıkoymasın."(Münâfikûn sûresi, âyet: 9)

"İçinden, ağlaya-sızlaya, korkarak, fakat bağırıp çağırmadan sabah, akşam zikret; gafillerden olma."(A‘râf sûresi, âyet: 205)

Hz. Peygamber (sav) de zikir hakkında şöyle buyur­muştur:

"Yüce Allah şöyle buyuruyor: ‘Kulum beni zikrettiği zaman, beni nasıl sanıyorsa ben öyleyim, onunla beraberim. Kulum, beni kendi içinde anarsa, ben de onu kendi nefsimde anarım. Beni cemaat içinde anarsa ben de onu, daha hayırlı bir cemaat içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana bir kulaç yaklaşırsa, ben ona iki kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim’."(Müslim, Zikir, bâb: 1-6)

"Her şeyin bir cilâsı vardır, kalblerin cilâsı da Allah’ı anmaktır. İnsanı Allah’ın azâbından en çok koruyacak şey, ancak zikrullahtır.", "Allah yolunda cihad da mı (zikirden hayırlı) değil?" dediler. "Hayır! Kesilinceye kadar vuruşsa dahi" dedi. (et-Terğîb, II, 396 (Beyhakî’den))

"Bir topluluk oturup Allah’ı zikrederse melekler onları kuşatır, rahmet onları kaplar, üzerlerine sekine (huzur, feyiz) iner ve Allah onları yanındakilerle zikreder." (Müslim, Zikir, I, 11)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş