TURAN DURSUN’A NEDEN HAYATINDA CEVAP VERİLMEDİ? (4) PDF 
Perşembe, 29 Ekim 2020 00:00

Kur'an Işığında Fetvâlar”dan:

TURAN DURSUN’A NEDEN HAYATINDA CEVAP VERİLMEDİ? (4)

(...dünden devam)

Benim cevap kitabımın, onun öldürülmesinden sonra yayınlanmasının, asla ondan çekinmemden değil, yurt dışında olmamdan ve basit şeylerle uğraşmaya gerek görmememden ötürü idi. Ama sonra bazı gençler bana topluca müracaat edip bir cevap yazmamı istediler. Ben de onların ricası üzerine cevap yazmaya koyuldum. Ben kitabı hazırlarken o da öldürülmüş oldu.

Kaldı ki ondan sonra ondan çok daha şedid ve ateist insan var. Yazılarım, kitaplarım hepsine cevaptır. "İslâm'a İtirazlar ve Kur'ân-ı Kerim'den Cevaplar" adlı eserim, onun kitaplarından çok önce 1966'da yayınlanmıştır. Şahıslarla dalaşmak, isim zikretmek benim karakterime uymaz. Kim ne yaparsa yapsın. Nice Turan Dursunlar Allah'ın nurunu söndürmeğe çalışmışlar ama onlar sönüp gitmiştir, Kur'ân ışığı ise ufukları aydınlatmaya devam etmektedir ve edecektir.

Kur’ân buyurur: "Allah'a ve Elçisine karşı gelenler kendilerinden öncekilerin tepelendikleri gibi tepelenecek­lerdir! Biz açık açık âyetler indirdik. Inkârcılar için kü­çük düşürücü bir azap var­dır." (Mücadele: 5)

Siz isterseniz Turan Dursun'a cevaben yazdığım "Gerçek Din Bu" adlı eserimi okuyun. Onun bildiği Arapçanın derecesini de öğrenmiş olursunuz ve onun olayları nasıl kasten çarpıttığını görürsünüz.

Size bir soru: Bir deprem anında acaba kime yalvarırsınız, aklınıza kimden yardım istemek gelir acaba? Turan Dursun gibi ateistlerden mi, yoksa Kâinatın yaratıcısı Allah'tan mı? Eğer Allah'tan diyorsanız işte doğanızın gereği budur. Yaratansız yaratık olmaz. Aklınıza da fazla güvenmeyin. Bugün doğru bildikleriniz birkaç yıl sonra yanlış olabilir. Bakın dün inkâr ettiğinize bugün inanmaya başladınız. Güvenlik ve huzur imansızlıkta değil, imandadır. İnançsızlık kimseye huzur getirmemiştir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş