MESCİDİ AKSA KUDÜS ŞEHRİNDE OLMAK ZORUNDA MI? (4) PDF 
Pazartesi, 19 Ekim 2020 00:00

MESCİDİ AKSA KUDÜS ŞEHRİNDE OLMAK ZORUNDA MI? (4)

(...dünden devam)

Bu Mescid-i Aksâ müşâhedesi, Necm Sûresi’nde belirtilen “Sid­retu’l-Müntehâ” müşâhedesine çok benzemektedir. Nasıl Hz. Peygamber, Necm Suresinde belirtildiği üzere Hirâ yöresindeki Sidretu’l-Müntehâ’da “Rabbinin bazı âyetlerini gördü” ise, geceleyin geldiği Mescid-i Aksâ’da da “O’nun bazı âyetlerini görmüştür.” Peygamber’in Sidretu’l-Muntehâ’ya ve Mescid-i Aksâ’ya gelişi, bedenseldir, ama oradaki müşâhedeleri, uyanık halde ve ruhsal görmelerdir. Yani İsrâ ruh ve bedenle yapılan yürüme, mi‘râc ise ruhsal bir yükselme ve müşâhededir.

Vâkıdî ve Ezrakî'nın rivayetleri böyle yorumlanabilir. Ama Müslümanların cumhuruna göre Mescid-i Aksâ Kudüs Mescidi veya Kudüs'ün kendisidir. Hz. Peygamber Mi'racında önce buraya getirilmiş, buradan da melekût âlemine yükseltilmiştir. Şunu da belirtmek gerekir ki Mi'rac rivayetlerine pek çok insan sözü karıştırılmıştır. Mi'rac muhakkak ruhani bir müşahededir ama rivayetlere karıştırılan efsanevi ayrıntıların ve yorumların ayıklanması gerekir.    

 

mescidi-aksa-2

***

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş