MESCİDİ AKSA KUDÜS ŞEHRİNDE OLMAK ZORUNDA MI? (1) PDF 
Cuma, 16 Ekim 2020 00:00

MESCİDİ AKSA KUDÜS ŞEHRİNDE OLMAK ZORUNDA MI? (1)

Değerli Hocam,

Mescidi Aksa Kur'an'da geçiyor, ancak Kudüs şehrinin adı geçmiyor. Peygamberimizin uzak mescitle ilgili şekilsel sorulara cevap verdiği rivayet ediliyor. Örneğin kaç kapısı olduğu sorulunca binayı gözünde canlandırıp sayısını söylemiş. Ayrıca Peygamberimiz yön tayini için: Kâbe’yi önüne alarak Kudüs yönünde namaz kılıyormuş diye okudum. Mescidi Aksa'yı iki nokta ile seçmiş olması (geometri açısından şaşmaz düz bir çizgi eder) çok dikkatimi çekti.

Peygamberimizin var olan bir mescide yöneldiğini, bunun da Ci'rane'de bulunan bir mescit olduğunu düşündüğünüzü okudum. Ayette sözü geçen uzak mescidin Kudüs şehri dışında olmasına dinen bir engel var mı? Olabilir mi? Yoksa Kudüs'te olması gerektiği kesin midir? Saygılarımla... 

Diğer sorum: Mescidi Aksa'nın kaç kapısı vardır? Kuran'da yazmıyor. Rivayetler nedir? Saygılarımla...

Cevap: Konu hakkında geniş bilgiyi Kur'ân Ansbiklopedisi adlı eserimin Mescid maddesinde bulabilirsiniz. Özeti ektedir.

 

MESCİD-İ AKSÂ ( المَسجِدُ الأقصَي )

Uzak mescid anlamına gelen Mescid-i Aksâ'nın, Kudüs’te bulunan Süleyman ma‘bedinin adı olduğu, kamunun görüşüdür.

"İyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, o da kendi aleyhinizedir. Son taşkınlığınızın zamanı gelince (yine öyle kullar göndeririz) ki, yüzlerinizi kötü duruma soksunlar (üzüntüden suratlarınızın asılmasına sebeb olsunlar) ve ilk kez girdikleri gibi yine Mescid'e (Kudüs'e) girsinler ve ele geçirdiklerini mahvetsinler.“ (İsrâ: 50/7) âyetinde düşman istîlâsına uğrayıp tah­rîbedilen Mescid, Kudüs’teki Süleyman Ma‘bedi’dir. İsrâ 1. âyette anılan Mescid-i Aksâ’nın da, 7. âyette anılan Mescid (Süleyman Ma‘bedi) olduğu ve Hz. Peygamber’in, geceleyin Mescid-i Harâm’dan, Kudüs’e yürütüldüğü kanaati, büyük olasılıkla Hadîs derleme faaliyetlerinin başlatıldığı Eme­vîler döneminde kamuoyu haline getirilmiştir.

Arapların Kudüs adını verdikleri kente, eski yazarlar genellikle Beytu’l-makdis adını verirler. Bu isim, İbrânîce Béthemmißdaş kelimesinin çevirisi olup Süleyman ma‘bedi anlamına gelirdi. Sonra Kent için kullanıldı. Bu kent hakkında eskiler İlyâ adını da sık sık kullanmışlardır.

(devamı yarın..)

 

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş