MÂİDE SURESİ 51. ÂYET (1) PDF 
Cuma, 09 Ekim 2020 00:00

MÂİDE SURESİ 51. ÂYET (1)

Sayın hocam, benim çok sayıda Hıristiyan arkadaşım var. Maide suresi 51. âyete göre onlarla olan arkadaşlığımı kesmeli miyim? ...

Cevap: O âyetin devamını okursanız, âyetin Müslümanların diniyle alay eden kötü niyetli Yahudi ve Hıristiyanları kastettiğini anlarsınız. Sadece bir âyeti bağlamından koparıp yalın olarak değerlendirmek işte böyle uluslararası düşmanlıklara yol açar. Peki niçin Bakara 62, Mâide 69, Âl-i İman 113-115. Âyetleri okumuyor­sunuz? Niçin Mümtehine: 8-9. âyetleri okumuyorsunuz? Niçin İsrâ Suresinin son sayfasını okumuyorsunuz. Niçin Mâide 82-85. âyetleri okumuyorsunuz?

Kimi Müslümanlar niçin bu kadar dar görüşlü oldular? Bu anlayıştan hayır çıkmaz. Dinler insanları kavga ettirmek için değil, dost ve kardeş yapmak için geldi. Peygamberimizin evinde, üç Kitap ehli kadın vardı. Safiye, Reyhâne ve Mâriye. Esirler arasında bulunan Huyey b Ahtab kızı olan Safiye Müslüman olup Peygamber’in ezvâc-itâhiratı arasında yer aldı. Mâriye, kendisine oğlu İbrâhîm'i doğurmuştur. Bunun Müslüman olduğu söylenir ama Rey­hâne ömrünün sonuna dek kendi dininde kalmıştır. Hz. Ömer'in bir kâtibi Hıristiyandı. Abbâsi döneminde Halife, Dâru'l-Hikme yani Bilim Evine bir Hıristiyanı müdür olarak atamıştır. Osmanlı döneminde de kabinede Hıristiyan bakan vardı. Yani İslâm'ı bilenler Kitap ehliyle dostça ve uyum içinde geçinmişler, onlardan yararlanmışlardır. Ama şimdi ha bire başka inanç sahiplerine düşmanlık körükleniyor. Kısa dönemde dar gruplara avantaj sağlasa da bu düşünce İslâm âlemine hayır getirmez. Artık yeter, dünyada, tüm insanlar arasında barış sağlansın, insanlar birbirlerini sevsinler istiyoruz. Bakın Yunus ne diyor:

(devamı yarın..)

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş