DİĞER DİNLERİN KİTAPLARI HK. PDF 
Perşembe, 01 Ekim 2020 00:00

DİĞER DİNLERİN KİTAPLARI HK.

Hocam,
-Diğer dinlerin kitapları birbirinden farklı ve bu dinler bozulduğu, özellikleri kaybolduğu için İslamın geldiği iddiası var,
-İlk ayetlerde diğer dinlere tasdik varken, sonralarındakilerin bazılarında onlara reddiye var
-ibadetleri, kutsal günleri, kıbleleri, ritüelleri farklı ve hiçbir ilahi kitapta da bazı ritüeller mesela namaz çok açık anlatılmamış, ibadet birliği de yok, mesela oruç
-Dinler neden hep coğrafyaya inmiş, oysa dünyanın çoğu yerinde tablo daha kötüydü, neden onlara gönderilen kitap ve peygamber yok
-Anlaşılsın diye Kur’an Arapça ve Araplara hitap var fazlasıyla. Bu durumda başka milletler az gözetilmiş olmaz mı, din Arab’ın sanılmaz mi?
-Ayetlerin bazıları zaman ilerleyince ortadan kalkmış. Bazıları ise ağırlaşmış. Mesela içki bir süre serbest sonra yasak. Bir şey zararlıysa zararı sabit değil mi?
-Namaz, gün içinde o derece uzun ve beş kez. Bu günümüz akışına göre oldukça zor. Oysa Allah, “zorlaştırmam” diyor. Örtü konusu, mahremlik, karma işyerleri vs. Bu konu da doğrusu ne?
-Kur’an apaçık bir kitap ise sonraki birbiriyle çelişik kaynaklar neden var? Bize neden Kur’an yetmiyor. Bozulmayan sadece Kur’an ise diğerlerine itibar neden?
-Kur’an neden Peygamber zamanında oluşturulmadı, sadece ayetler var , musaf yok..

Bu ve benzeri konularda yardımcı olursanız seviniriz.
Saygılarımla...

Cevap: Yazdıklarımı iyi okursanız meseleyi anlarsınız. Ama önyargı ile hüküm verirseniz böyle devam eder. Kim kitabını bozar. Nasıl bozar? Kitap bir tane miydi ki bozsunlar. Yahudi her tarafta vardı. Bir yerde kitabı bozsalar yüzlerce kilometre ötede yaşayan Yahudilerin ellerindeki kitap da mı bozuldu? Bu düşünceler önyargı eseridir. Kimse kitabını bozmaz, bozamaz. bozma Kitabın kendisinde değil, yorumunda olmuştur. Aynı şeyi bizim rivayetçilerimiz fakihlerimiz fazlasıyla yapmışlardır.

OKURUN CEVABI VE CEVABIMIZ

Soru: Hocam birçok incil var, birçok Kur’an yok, sadece yorum tahrifleri var. Önceki ilahi kitaplarla Kur’an arasında nice farklılıklar var. Nitelik aynı olsa bile oruç, tatil, hac, oruç, kıble hep onlardan ayrı. Bunlar hakkında neler söylersiniz?
Saygılarımla...

Cevap: Tabii birçok İncil var. Çünkü İncil doğrudan Hz. İsa'dan kalmış bir Kitap değildir. Hz. İsa'nın vefatından sonra havariler, İsa'nın yaşayışını, vaazlarını, çeşitli olaylarını kaleme aldılar. Bunlar aslında çeşitli yerlere gönderdikleri mektuplar idi. İşte bunların derlenmesiyle dört İncil meydana geldi. Bunlar İsa'dan takriben yüz, yüz elli yıl sonra kitaplaştı. Fakat bunlar İsa mesajının ruhunu taşıdığı için Kur'ân İncil'i Hak Kitabı olarak kabul eder. "İncil sahipleri, Allah'ın İncilde indirdiklerini uygulasınlar, onunla hüküm versinler" diyor. Bu konuda geniş bilgi için Kur'ân Ansiklopedisi adlı eserimde İncil ve Kitap, Yahudilik ve Hıristiyanlık maddelerinelerine bakabilirsiniz. Selamlar

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş