KURAYZA OĞULLARINA UYGULANAN TEVRAT’IN HÜK­MÜ­DÜR (2) PDF 
Cumartesi, 26 Eylül 2020 00:00

KURAYZA OĞULLARINA UYGULANAN TEVRAT’IN HÜK­MÜ­DÜR (2)

(...dünden devam)

Fakat Kurayza Oğulları, bu antlaşma hükümleri uyarınca Müslümanlara yardım edecekleri yerde, Ahzâb olayında, Müslümanları ortadan kaldırmak üzere gelmiş olan Birleşik Arap Ordusuyla ittifak yaparak Müslümanlara hıyanet etmişlerdi.

Nadir Oğulları Medine'den sürgün edilince bunların bir bölümü Hayber'e gitmişti. Oraya gidenler, kültürce daha geri olan Hayber Yahudilerine lider oldular. Bunlardan bir grup, Mekke'ye gitti, Mekkelileri Allah'ın Elçisi’ne karşı savaşmağa kışkırttı. Kendilerinin de Medine'de bulunan Yahudilerle beraber Kureyşlilere yardım edeceklerini, Peygamber'i Medine'den söküp atıncaya kadar savaşacaklarını söylediler. İki taraf liderleri birlikte Kâbe'ye gittiler, Kureyşliler, Arapların yemin töreni yapa geldikleri putlar önünde Yahudi liderlerine yemin verdirerek:

− Siz ilk Kitap sahibisiniz. Bizimle Muhammed arasındaki ihtilafı bilirsiniz. Bizim dinimiz mi hayırlı, yoksa onların dini mi? diye sordular.

"Kendilerine Kitap’tan bir pay verilenleri görmedin mi? Puta ve batıla inanıyorlar ve inkâr edenler için: 'Bunlar, inananlardan daha doğru yoldadır' diyorlar'' (Nisa: 51) âyetinde işaret edildiği gibi o Yahudiler, müşriklerin dininin Hz. Muhammed (sav)’in getirdiği tevhid dininden daha iyi olduğunu söylediler.

Bu sözleriyle Kureyş müşriklerini sevindiren Yahudi hey'eti, onlardan savaşa hazırlık sözünü aldıktan sonra Gatafân, Kays ve Gaylân kabilelerine gittiler. Onları da savaşa teşvik edip onlarla da ittifak yaptılar.

Medine çevresine hendek kazıldığı için Hendek Savaşı olarak adlandırılan olayda kuşatmadan bir sonuç alamayacaklarını anlayan ve aleyhlerine dönen doğa şartlarıyla da moralleri bozulan müşrik kabileler, birer birer savaş alanından çekilip gittiler. Müşrikler çekip gittikten sonra Müslümanlar da evlerine dönmüşlerdi. Peygamber (sav) Ümmü Seleme’­nin evinde, seferin toz ve toprağından henüz yıkanmış iken Cebrâîl Aleyhisselâm göründü, başındaki toprağı silkeleyen Ceb­râîl:

– Sen silâhı bıraktın mı? Fakat biz (melekler) silâhımızı bırakmadık. Şunların üstüne yürü! Dedi ve Kurayza tarafını gösterdi.

Hz. Peygamber, sahâbîlerine, derhal Medine’den birkaç mil uzakta bulunan Kurayza Oğulları üstüne yürümeyi emretti. Vakit ikindi idi:

– İkindi namazını Kurayza Oğulları yurdunda kılacağız! dedi.

Medine’de, Abdullah ibn Ümmi Mektûm’u yerine vekil bırakarak yürüdü. Bayrağı Ali ibn Ebîtâlib’e verdi. Kurayza Oğullarını kuşattı. Kuşatma yirmi beş gün sürdü. Kayıtsız, şartsız teslim olmalarını istedi. Barış isteklerini de reddetti. Yalnız seçecekleri bir hakemin vereceği hükme razı olacağını bildirdi. Kuşatma altında bir kurtuluş umudu kalmadığını anlayan Kurayza Oğulları, müttefikleri olan Evs’in lideri Sa‘d ibn Mu‘âz’ın hükmüne razı olacaklarını bildirdiler.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş