KURAYZA OĞULLARINA UYGULANAN TEVRAT’IN HÜK­MÜ­DÜR (1) PDF 
Cuma, 25 Eylül 2020 00:00

KURAYZA OĞULLARINA UYGULANAN TEVRAT’IN HÜK­MÜ­DÜR (1)

Saygıdeğer hocam, size bir iki soru sormak için rahatsız edi­yorum;

1) Beni Kurayza diye bir katliam duydum. Fakat doğruluğundan emin olamadım. Kur'ân'da esirlerin azat edilmesini, kölelerin azat edilme­sini savunan peygamberimizin böyle bir şey yaptıracağına inan­mak iste­medim açıkçası fakat kafamda bir şüphe kaldı. Bu konudaki bilgisizli­ğimden dolayı iddia sahiplerine yeterli cevabı veremedim. Acaba aydın­latabilir misiniz? Gerçekten Hz. Muhammed, Hz. Ali'ye ve Hz. Zübeyr'e Yahudileri öldürün diye bir emir vermiş midir? Hz. Muhammed gerçekten katliamı seyretmiş midir? 800 kadar erkek Yahudi, kadınlarının ve çocuk­larının önünde öldürülmüş müdür? Bunun hadislerde yazdığını söylü­yor­lar, o yüzden bir şüphe kaldı. Olayın aslı nedir?

2) Tevrat’ı birebir okumadım. Fakat içeriğini, neler yazdığını bili­yorum. İddia sahiplerinden biri aynı zamanda 'Kur’ân’ın %70'i Tevrat'tan kopyalanmıştır' diye bir tezle geldi. Kur’ân’ın, Tevrat kopyası olduğunu açıklamaya çalıştı. Tekrar bu konuda bilgisiz olduğumdan cevap veremedim. Bir daha bir başkası benzer şeyle gelirse cevabını vermek istiyorum.

1. sorudaki olay hakkında bazı yazılar buldum. Bunların hadis olduğunu öğrenmem beni daha da şaşırttı. İşin kötüsü, aynı iddiaların İslâm sitelerinde olması beni daha da dehşete düşürdü. Sevgi ve barış öğütleyen dinim böyle bir şeyi tasvip etmez herhalde. Cevabınızı sabırla bekliyorum. Sevgi ve selâmlarımla. ..

Cevap: Kurayza Oğulları olayı Ahzab Suresinde anlatılmaktadır:

“Kitap ehlinden onlara yardım eden(Kurayza Yahudi)lerini de kalelerinden indirdi ve kalblerine korku düşürdü. (Onlardan) Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını ve henüz ayak basmadığınız bir toprağı size miras verdi. Allah, her şeye kadirdir.” (Ah­zâb: 26-27)

Âyetlerde söz konusu edilen Kitap ehli, antlaşmalarını bozarak Müslümanlara hıyanet eden Kurayza Yahudileridir. Hz. Peygamber Medine'ye geldikleri zaman, Medine’de bulunan üç Yahudi kabilesi: Kaynuka Oğulları, Nadir Oğulları ve Kurayza Oğullarıyla saldırmazlık ve dış düşmana karşı ittifak antlaşması yapmıştı.

Bu antlaşmaya göre Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar; Medîne’nin yerlisi Evs ve Hazrec kabileleriyle yapmış oldukları antlaşmalar yürürlükte kalacak; Müslümanlara bir saldırı durumunda Yahudiler, Müslümanların yanında yer alacak, Müslümanlara karşı düşmanca bir tutum izlemedikleri takdirde de Müslümanlar, bir saldırıya maruz kalan Yahudilere yardım edeceklerdi.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş