SALATIN ANLAMI ÜZERİNE (2) PDF 
Çarşamba, 23 Eylül 2020 00:00

SALATIN ANLAMI ÜZERİNE (2)

(...dünden devam)

Âyetten anlıyoruz ki bu kılış tarzı, bir kısaltmadır. Âdeta önceki âyetin izahıdır. Cemâat halinde imam iki rek'at, cemâat ise bir rek'at kılar. İmamın iki rek'at kılması da bütün askerlere namaz kıldırmak içindir. Böylece askerlerin hepsi, büyük imamın, büyük komutanın arkasında namaz kılmış olur. Zaten İbn Abbâs'a göre korku namazı, bir rek'attir. Âyet de İbn Abbâs'ın görüşünü kuvvetlendirmektedir.

İbn Ebî Hatim'in rivayetinde Câbir ibn Abdullah, Allah'ın Elçisi ile birlikte kıldığı korku namazını şöyle anlatmıştır: "Seferde iki rek'at kılmak, namazı tam kılmadır, kısaltma değildir. Kısaltma, savaş zamanında yalnız bir tek rek'at kılmadır. Biz Allah'ın Elçisi ile birlikte savaşta idik. Namaz vakti geldi. Allah'ın Elçisi, askerlerden bir bölüğünü saf düzenine koydu, bir bölüğünü de düşmana karşı yöneltti. Saftakilere bir rek'at kıldırdı, iki secde yaptı. Sonra bunlar kalkıp arkadakilerin yerine gittiler, onların yerine dur­dular. Bu kez onlar geldiler, Allah'ın Elçisinin arkasında durdular. Allah'ın Elçisi onlara da bir rek'at kıldırdı ve iki secde yaptı. Sonra Allah'ın Elçisi ve arkasındakiler selâm verdiler. Arkada bekleyenler de bulundukları yerde selam verdiler. Allah'ın Elçisi iki rek'at, ötekiler de birer rek'at kılmış oldular."

Câbir'den naklettiği aynı meâlde bir hadîste, Allah Elçisinin, seferde askerleri iki bölüğe ayırıp her bölüğe bir rek'at kıldırdığını, böylece askerlerin birer rek'at, Allah Elçisinin ise iki rek'at kıldığını söyleyen. İmam Ahmed ibn Hanbel, Korku Namazı hakkında rivayet edilen hadîslerin hepsiyle amel edilebileceği kanısındadır.

Korku namazının, bu şekilde bir imam arkasında kılınmasının, Allah Elçisine mahsus olduğunu, ondan sonra neshedildiğini söyleyenler de varsa da âyetin neshedildiğine dair bir delil yoktur. Kur’ân’da mevcut her âyetin hükmü geçerlidir. “Allah’ın sözü değiştirilemez.” (Kaf: 29) Allah'ın Elçisinden sonra gelen halifeleri, ondan feyz alan din âlimleri de onun yerine geçer, korku namazı yine böyle kılınabilir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş