SALATIN ANLAMI ÜZERİNE (1) PDF 
Pazartesi, 21 Eylül 2020 00:00

SALATIN ANLAMI ÜZERİNE (1)

Hocam, sosyal medyada namazla ilgili yoğun tartışmalar var. Hemen her tefsir ve mealde geçen namazın aslında salat/destek anlamında olduğu öne sürülüyor. Yani Kur’an’da namaz yok, olsaydı en küçük ibadeti izah eden Allah böylesine önem verilen bir şeyi de açıkça izah ederdi deniyor. Sizin burada ve kitaplarınızda bahsettiğiniz Peygamberlerin ibadetleri içinde örneğin Hz. Musa’nın kırk gününde namaz var mı? “Namaz yok salat var” iddiaları için neler söylersiniz? Saygılarımla..

Cevap: Salatın temel anlamı duadır. İnne salateke sekenun lehum: Senin onlara salatın yani duan onlara huzur verir, onları rahatlatır. (Tevbe: 103)

Bu sözleri söyleyenler Kur'ân'dan anlamayan cahillerdir. Nisa Su­resinin 102'nci âyeti temel namazın iki rek'at olduğunu belirtir: “Sen de içlerinde bulunup onlara namazı başlattığın zaman onlardan bir bölük se­ninle beraber namaza dursun ve silâhlarını da yanlarına alsınlar. (Namazda olanlar), secde edince arkanıza geçsinler; bu kez namaz kılmayan öteki bölük gelsin, seninle beraber namaz kılsınlar, korunma(tedbir)lerini ve silâhlarını da alsınlar. İnkâr edenler istediler ki siz silâhlarınızdan ve eşyanızdan gaflet etseniz de birden üzerinize bir baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet çeker­seniz, ya da hasta olursanız, silâhlarınızı bırakmanızda size bir günâh yoktur. Ama korunma tedbirinizi alın (uyanık bulunun). Allâh, kâfirlere alçaltıcı bir azâb hazırlamıştır.” (Nisa: 102)

Bu âyette korku durumunda cemâatle nasıl na­maz kılınacağı açık­lanmaktadır. Âyete göre en büyük kumandan ve imam olan Allah'ın Elçi­sinden sonra onun yerine geçecek olan imam, askerleri iki kısma ayırır. Bir bölük, imam ile birlikte namaza durur, diğer bölük onları bekler. Birinci bölük, ilk rek'atin secdesini tamamlayınca kalkıp öteki bölüğün yerini alır. Bu defa nöbette olan öteki bölük gelip imam ile birlikte ikinci rek'ati kılar. Böylece her bölük, bir rek'at namaz kılar, imam ise iki rek'at kılmış olur. Bir kısım rivayetlere göre imam selâm verdikten sonra herkes kendi yerinde bir rek'at daha kılıp selâm verir. Fakat âyette herkesin kendi yerinde bir rek'at daha kılacağına dair bir hüküm görmüyoruz.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş