BİR HIRİSTİYAN ERKEKLE EVLİ BİR BAYANIN MEKTUBU... (2) PDF 
Pazartesi, 21 Eylül 2020 00:00

BİR HIRİSTİYAN ERKEKLE EVLİ BİR BAYANIN MEKTUBU... (2)

(...dünden devam)

Kur'ân Kitap ehli içinde İsâ'yı Allah'ın oğlu kabul edenleri kâfir yani nankör diye nitelendirir ama hepsinin bir olmadığını, onlar içinde de geceleri kalkıp Allah'a ibadet edenler, hayır işlerine koşanlar bulun­duğunu, onların da yaptıklarının boşa gitmeyeceğini, ödüllen­dirilecek­lerini vurgular.

Cennet meselesi kimlik meselesi değil, gönülden Allah'a bağ­lılık meselesidir. Allah'a bağlı olan, bu inançla birlikte insanlığa güzel işler yapan iyi ahlâk sahibi kimse, hangi dinden olursa olsun cennete girer.

İşte Kur'ân bunu buyuruyor. Ama bağnazlık diz boyu. Ben bunu kitaplarımda yazdım, televizyonlarda söyledim. Böyle söylediğim için nice yakışıksız sıfatlar takıyor, iftira ediyorlar. Bunlar din kisvesi altında dinsizlik yapıyorlar. Din asla bunların dediği gibi değildir. Kur'ân'a göre her toplum içinde kötü insanlar olduğu gibi ılımlı insanlar ve hayır işlerine koşan çok iyi insanlar vardır. Yine Kur'ân, Allah'ın her ulusa özel bir din ve şeriat (din yasası) verdiğini, şeriat ayrılığının doğal olduğunu, önemli olanın özde birlik olduğunu vurgular (Mâide: 48; Bakara: 148).

Büyük İslâm bilgini İmam Kuşeyrî, Letâifu’l-İşârât (İnce İşa­retler) adlı eserinde: “Öz bir olduktan sonra şerîat (din) ayrılığının zarar vermeyeceğini, Allah'ın bütün İlâhî din mensuplarına güzel gelecek vaadettiğini” belirtmektedir.

İşiniz olduğu zaman namazların sadece farzlarını kılmak da yeterlidir. Zaman zaman işiniz acele olursa öğle ile ikindiyi birlikte de kılabilirsiniz. Akşamla yatsı için de aynı şey söz konusudur. Başarılar. 1001 Soruda İslâm adlı kitabımı okusaydınız bütün sorun­larınız çözü­lürdü.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş