ŞEFAAT ÜZERİNE (2) PDF 
Çarşamba, 16 Eylül 2020 00:00

ŞEFAAT ÜZERİNE (2)

(...dünden devam)

Rahman'ın huzurunda kimsenin ağzını açıp konuşamayacağını bildiren âyetleri ve şefaatin olmadığını vurgulayan bu ve benzeri âyetleri düşünün. Acaba hangisi doğru, âyetler mi esas, yoksa 200 yıl sonra yazıya geçirilmeğe başlayan rivayetler mi? Şefaat konusunda üretilen rivayetlere, Kur'ân'a tamamen ters, akıl ve mantık dışı hikâyeler, hurafeler eklenmiş, bu hurafelerle halkıetkilemekamaçlanmıştır.RivayetlerdenbirinegöreHz. Peygamber,şefaatini ümmetinden büyük günah işleyenlere ayır-mıştır (Tirmizi, Kıyamet 12). Yani Peygamber, büyük günah işleyenleri şefaatiyle kurtaracaktır.

Büyük günah nedir? Allah'a eş koşmak, hırsızlık, insan öldürme, yalan, iftira, zina, vb. Kur'ân ise gerçek müm'minle-rin, bu tür büyük günahlardan kaçınacaklarını vurgulamaktadır: "Onlar Allah ile beraber başka tanrıya yalvarmazlar. Allah’ın haram ettiği canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezasını bulur. Kıyamet günü onun için azap kat kat yapılır ve o azabın içinde hor ve hakir olarak kalır." (Furkan: 68-69)

Kur'ân bu tür günah işleyenlerin azaplarının katlanacağını, çok uzun süre cehennem azabı içinde kalacaklarını; "Her kim bir mü’mini kasten öldürürse ‒onun cezası‒, içinde sürekli kalacağı cehennemdir. Allah ona gazabetmiş, la‘net etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır!” (Nisa: 93) âyetiyle kasıtlı olarak haksız yere adam öldürenin Allah'ın gazabına, lanetine, azabına uğrayıp hakaret içinde cehennemde kalacağını vurgularken Hz. Peygamber'in büyük günah sahiplerine şefaat edeceğini söylemesi mümkün değildir. Çünkü o, Kur'ân'a ters sözler söylemez ve söyleyemez.

Vaazlarla örülmüş tiyatromsu bir programı izlemeğe gitmiştim. Sunucu, vaaz üslubuyla öyle hurafeler anlattı ki değme efsanecilere taş çıkartır. Onlardan biri de şu kuyruklu yalandı: Güya Hz. Peygamber, şehid olan kimsenin, ailesinden yetmiş kişiye şefaat edeceğini söylemiş. Bu sözü duyan Nevfel isimli bir sahabi, ailesiyle birlikte Peygamber'in huzuruna gelmiş:

– Ya Resulallah ben dua edeyim, sen de benim için "Âmin" de diye rica etmiş.

Peygamberimizin olumlu yanıtı üzerine Nevfel, Allah'tan şehidik istemiş. Asıl maksadı da ailesi bireylerine şefaat edip onları kurtarmakmış. Peygamberimiz onun duasına Âmin demiş.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş