ŞEFAAT ÜZERİNE (1) PDF 
Salı, 15 Eylül 2020 00:00

ŞEFAAT ÜZERİNE (1)

Sayın hocam ... Gazetesindeki sizin köşe yazınızda .. "... Peygamberler şefaat edemez.." .. "Yüce Divan'da hiç kimse suçluyu savunamaz veya ona iltimas edemez...”...

Sayın hocam bunu ben aklıma sığıştıramadım. Çünkü Peygamberimizin şefaat edip birçok günahkârı kurtaracağına dair çok hadis vardır. Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Her peygamberin müstecab (Allah'ın kabul edeceği) bir duası vardır. Her peygamber o duayı yapmada acele etti. Ben ise bu duamı kıyamet gününde, ümmetime şefaat olarak kullanmak üzere sakladım (kullanmayı âhirete bıraktım). Ona inşaallah, ümmetimin şirk koşmadan ölenleri nail olacaktır." (Buhari, Da-avat 1, Tevhid 31; Müslim, İman 334, (198); Muvatta, Kur’ân 26, (1, 212); Tirmizi, Daavat 141, 3597) Ayrıca Allah'ın Elçisi, ümmetinden büyük günah işleyenlere şefaat edeceğini buyurmuştur (Tirmizi, Kıyamet 12, (2437); Ebu Davud, Sünnet 23, (4739); İbn Mace, Zühd 37, 4310)

Ayrıca Allah Elçisinin: "Ümmetimden (âlim, şehid, salih) bazıları var; bir(çok kabilelere şamil bir) cemaate şefaat eder, bazıları var bir kabileye şefaat eder; bazıları var bir bölüğe şefaat eder; bazıları da tek bir ferde şefaat eder ve cennete girmelerini sağlar." (Tirmizi, Kıyamet 11, 2442) buyurduğu rivayet edilir.

Sayın hocam, yazınızı çok kısa tutmuşsunuz. Hâlbuki cid-di bir mesele idi ve biraz daha açıklamanız gerekmez miydi? Saygılarımla.

Cevap: O hadisler rivayetten ibarettir. Kur'ân'ın açık ifadesine göre Allah katında, O'nun izin verdiğinden başkası konuşamaz ve şefaat edemez: "Göklerde nice melek var ki onların şefaati hiçbir işe yaramaz. Meğer Allah’ın, dilediği ve razı olduğu kimseye izin verdikten sonra olsun." (Necm: 26)

… Rahman’ın huzurunda sesler kısılır, fısıltıdan başka bir şey işitemezsin. O gün Rahman’ın izin verip sözünden hoşlandığı kimseden başkasının şefaati fayda vermez. (Taha: 108-109)

"O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar; Rahman’ın izin verdiğinden başka kimse konuşamaz. (Rahman’ın, konuşmasına izin verdiği de) doğruyu söyler (günahkârı günahsız göstermeğe çalışmaz)." (Nebe': 38),

O'nun huzurunda, O'nun izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez." (Sebe: 23)

Yüce Divan günü, Allah'ın huzurunda hiç kimse sesini çıkarıp tek kelime söylemeğe cesaret edemez. Ancak O'nun izin verdiği konuşur ki o da sadece doğruyu söyler. Suçluyu affettirmeğe çalışmaz. De ki: 'Şefaat tamamen Allah’ındır (yardım ve destek yalnız O’ndandır). Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz'." (Zümer: 44), Allah'tan başka yalvardıkları, şefaat(yetkisin)e sahip değildir. " (Zuhruf: 85)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş