İLÂHÎ DİNLERİN RUHBİRLİĞİ (27) PDF 
Çarşamba, 09 Eylül 2020 00:00

İLÂHÎ DİNLERİN RUHBİRLİĞİ (27)

...dünden devam)

Sen sana yarar isen bu sözden duyar isen

Kancaru bakar isen demegil sen Ol degül

(Nereye bakarsan bak, her yerde O var. Her yerde gördüklerinin O olmadığını söyleme)

Yetmiş iki milletün hem ma‘şûku Ol durur

‘Âşıkı ma‘şûkundan ayırmakluk fal degül

(Yetmiş iki milletin sevgilisi Allah’tır. Seveni Sevgilisinden ayırmak, ayrı görmek uğurlu değildir.)

Küfrünü atar iken îmânun urma sakın

Hırs bizümle düşmandur bilişlidür êl degül

(Küfrünü atmaya çalışırken sakın imanını vurma, onu da yaralama. Dünya tutkusu bizim düşmanımızdır; yabancı değil, tanıdığımız bir düşmandır.)

Müslüman daima ölçülü ve âdil davranmalıdır:

Kur'ân-ı Kerim saldırıyı ve aşırılığı men, daima ölçülü ve insaflı davranmayı emreder:

"Yürüyüşünde tutumlu ol (orta yürü, ne çok yavaş, ne de çok çabuk yürü), sesini de kıs (bağırarak konuşma (her konuda ölçülü davran)!" (Lokman: 57/19)

“Vaktiyle sizi Mescid-i Harâm'dan geri çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı beslediğiniz kin, sizi saldırıya sevk etmesin. İyilik ve takvâ üzerinde yardımlaşın, günâh ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın; Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azâbı çetindir." (Mâide: 110/2)

"Ey inananlar, Allah için adâletle şâhidlik edenler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, sizi adâletten saptırmasın. Âdil davranın, takvâya uygun olan budur. Allah yaptıklarınızı haber almaktadır." (Mâide: 110/8)

“Belki Allah sizinle, düşman olduklarınız arasına bir sevgi koyar. Allah kadirdir, bağışlayan, esirgeyendir." (Mümtehine: 111/7)

Mümtehine Sûresi’nin bu yedinci âyetinde Allah'ın, Müslümanlarla düşmanları arasına bir sevgi koyabileceği, mevcut düşmanlığı bir gün dostluğa çevirebileceği belirtilir; her şeye kadir olan Allah'ın bağışlayan esirgeyen olduğu vurgulanır. Böylece Müslümanlar, düşmanlarına karşı ölçülü olmağa, aşırı düşmanlıktan sakınmağa, adâlet ve insâfa yöneltilir.

Gerçekten Allah'ın va'dettiği bu sevgi devri, Mekke'nin fethi ile başlamış, Müslümanların can düşmanı olan Mekke müşrikleri, İslâm’a girerek onlarla kardeş olmuşlar; düşmanlıklar dostluğa, ayrılıklar birliğe çevrilmiştir. Asâ Allah'tan bir söz verme ifadesidir. Allah'ın verdiği bu söz, Mekke'nin fethi ile gerçekleşmiştir. Allah her şeyi yapabilir. Gönülleri istediği gibi yöneten Allah, düşmanlıkları dostluğa, kin ve nefretleri sevgi ve kardeşlik duygularına çevirebilir. Bundan dolayı hadiste:

Ahbib ḥabîbeke hevnen mâ   Fe-'asâ en yekûne bağîḍake yevmen mâ

Ve abğıḍ bağîḍake yevmen mâ Fe-'asâ en yekûne ḥabîbeke yevmen mâ        

Sevdiğini ölçülü sev, bir gün düşmanın olabilir; sevmediğine de ölçülü buğzet, bir gün dostun olabilir!" buyurulmuştur.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş