İLÂHÎ DİNLERİN RUHBİRLİĞİ (19) PDF 
Salı, 01 Eylül 2020 00:00

İLÂHÎ DİNLERİN RUHBİRLİĞİ (19)

(...dünden devam)

Dikkati çeken diğer bir husus da Mûsa Aleyhissâm nasıl gizli sesi bir ağaçtan işitmiş ve Tanrının ilk vahyi bir ağacın yanında kendisine gelmiş ise, Hz. Muhammed de gizli meleği, ilk kez Sidretu’l-muntehâ denilen bir ağacın yanında görmüş ve ondan vahiy almıştır (Necm: 23/13-14).

Birçok âyette, kendinden önceki Kitâbı (Kutsal Kitab: Bible’ı) doğrulayıcı olarak indiği vurgulanan Kur’ân-ı Kerîm’in başlıca kıssaları, Kutsal Kitaba uygun olduğu gibi, temel emir ve prensipleri de ona uygundur. Çünkü İlâhî Kitapların kaynağı birdir: Hepsi Allah’ın vahyidir. Biraz önce iki Kitâb arasındaki temel içerik birliğine işaret etmiştik.

Hıristiyanlığa gelince: Hz. Muhammed’in kendi annesine değil, Hz. Îsâ’nın annesine ve kendisine özel bir sûre (Meryem Sûresi) ayıran Kur’ân-ı Kerîm, orada Îsâ’nın mu‘cizevî doğumunu şöyle anlatıyor:

“16- Kitâb'da Meryem'i de an. Bir zaman o âilesinden ayrılıp doğu yönünde bir yere çekilmişti. 17- Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Biz de ruhumuzu (Cebrâîl’i) ona gönderdik. (O) ona düzgün bir insan şeklinde göründü. 18- (Meryem) dedi ki: "Ben senden, çok esir­geyen(Allah)'a sığınırım. Eğer (Allah'tan) korkuyorsan (bana dokun­ma)." 19- (Ruh): "Ben, dedi, sadece Rabb'inin elçisiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuğu hediye edeyim diye (geldim)." 20- "Benim nasıl oğlum olur, dedi, bana bir insan dokunmadı ve ben bir kahpe de değilim." 21- (Ruh): "Öyledir, dedi, Rabb'in: ‘O bana kolaydır. Onu insanlara bir mu'cize ve bizden bir rahmet kılmak için (bunu yapacağız)' dedi" ve iş olup bitti.

22- (Meryem), ona gebe kaldı. Onunla uzak bir yere çekildi. 23- Doğum sancısı onu, bir hurma dalı(nın altı)na getirdi. "Keşke dedi, bundan önce ölseydim, unutulup gitseydim!" 24- Altından (Ruh) ona şöyle seslendi: "Üzülme Rabb'in alt tarafında bir su arkı var etti" 25- "Hurma dalını sana doğru silkele, üzerine olmuş, taze hurma dökülsün." 26- "Ye, iç, gözün aydın olsun! Eğer insanlardan birini görürsen: "Ben Rahmân için (susma) oruc(u) adadım, bugün hiçbir insanla konuşma­yacağım" de."

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş