İLÂHÎ DİNLERİN RUHBİRLİĞİ (6) PDF 
Salı, 18 Ağustos 2020 00:00

İLÂHÎ DİNLERİN RUHBİRLİĞİ (6)

(...dünden devam)

Elbette resme tapmak haramdır. Namazda secde edilecek yere fotoğraf koymak caiz değildir. Ama ayak altında olsa bir sakıncası yoktur. Namaz kılanın önüne, yani kıble duvarına resim asılması doğru değildir. Ama odanın başka yerinde resim olması namaza engel değildir.

Sözün kısası Ayasofya’daki ikonların üzerini karartma ile veya açılıp kapanan perdelerle örtmeğe gerek yoktur. Zaten Fatih’in ilk Cuma namazını kıldığı zaman Ayasofya’daki ikonların üzerinin hemen örtüldüğünü sanmıyorum. Zamanla bunların üzeri sıvanmış, ama kendilerine zarar verilmemiş, hatta bunlar örtülerek korunmuştur. Lütfen tepedeki ikonlarla uğraşmayalım, onlar tarihi eser olarak yerinde dursun, bu yüzden kimse de rahatsız olmasın. Ziyaret için gelen turistler de Müslümanlıktaki hoşgörüyü ve başkalarının inançlarına saygıyı görsünler. Biz içimize yerleşmiş olan para, mevki, ego ikonlarını atmaya çalışalım. Vesselâm.

Ayasofya Ehl-i Tevhîdin simgesidir

"Şüphesiz İnananlar; Yahûdîler, Hıristiyanlar ve Sâbiîler (den) Allah’a ve âhiret gününe inanan ve iyi iş(ler) yapanlara, Rableri ka­tında mükâfât vardır; onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler­dir.” (Bakara: 92/62, Mâide: 110/69)

Allah'ın gönderdiği dinlerin özü birdir. Tevrât, İncîl ve Kur'ân. Bunların üçü de birbirini destekleyen vahiylerdir. Yahudîlik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık, özde bir oldukları için Kur'an, kendisinden önceki Kitaptan saygı ile söz eder ve Kitap sahiplerini, Kitaplarının hükümlerini gereğince uygulamağa çağırır. Kitaplarını gereğince uygulamayıp sadece işlerine gelen bazı kısımlarını uygulayan, işlerine gelmeyen kısımlarını unutan, terk eden Kitap ehlini, nankör, zâlim ve fâsık olarak nitelerken; Müslümanlarla birlikte Kitaplarını güzelce uygulayan Yahudîlerin, Sâbiîlerin ve Hıristiyanların da korku ve üzüntü çekmeyeceklerini, cennete gireceklerini vurgular: Bkz. Mâide: 65-69. âyetler

Arabistan'da çıkan üç Tevhîd dinin özde birliğini vurgulamak üzere Kitap ehlinin kesip pişirdiklerinin Müslümanlara, Müslümanların yiyeceklerinin de öteki Kitap ehline helâl olduğu; Müslümanların, Kitap ehli kadınlarıyla evlenebilecekleri bildirilmiştir (Mâide: 5).

Üç İlâhî dinin kaynağı birdir. Peygamberler aynı Tanrı'nın elçileridir. Allah her millete tevhîdi duyurmak için kendi dillerini konuşan elçiler göndermiştir. Kur'ân üç dinin ma'bedlerinin, Allah'ın anıldığı yerler olduğunu ve inananlar tarafından bunların savunulup korunduğunu belirtir:

“Eğer Allah'ın bazı insanları diğer bazılarıyla savunması olmasaydı, içlerinde Allah'ın ismi çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılırdı. Allah, kendi(dini)ne yardım edene elbette yardım eder. Kuşkusuz Allah, kuvvetlidir, galiptir…” (Hac: 40)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş