İLÂHÎ DİNLERİN RUHBİRLİĞİ (2) PDF 
Cuma, 14 Ağustos 2020 00:00

İLÂHÎ DİNLERİN RUHBİRLİĞİ (2)

(...dünden devam)

Dinin özüne inanan insanlar Allah’ın elçileri arasında ayırım yapmaz ve hepsine inanıp saygı beslerler. Nitekim Dinin ruhuna bağlı insanların, kendi dinlerine bağlı kaldıkları halde Müslümanlara da sevgi besledikleri vurgulanmaktadır:

"İnsanlar içerisinde, inananlara en yaman düşman olarak Yahudileri ve (Allah'a) ortak koşanları bulursun. İnananlara sevgice en yakınları da "Biz Hıristiyanlarız." diyenleri bulursun. Çünkü onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar." (Maide: 82)

Bu âyetlerde Müslümanların en yaman düşmanlarının Yahudiler ve müşrikler; en yakın dostlarının da Hıristiyanlar olduğu, onların bu dostluklarının da kendilerini Allah'a vermiş, alçakgönüllü kıs sisler, rahiplerden kaynaklandığı belirtiliyor

Vicdaniyle baş başa kalıp İslâm'ı düşünen Hıristiyanlar, hakkı kabul etmektedirler. Hakka engel olan, dünya tutkusudur. Hz. İsâ'nın gerçek öğütlerine bağlı kalan Hıristiyanlar, hak söze kulaklarını tıkamazlar. Müslüman olmasalar bile İslâm düşmanlığı yapmazlar. Dinlerin hedefi İnsanları tevhîd çizgisinde birleştirip kardeş yapmaktır. Din düşmanlığı değil, dostluğu kardeşliği öğütler. Nitekim Hollanda'da, Almanya'da Hıristiyan Din adamları, cemaatsiz kalan kimi kiliseleri Cami olarak kullanmaları için Müslümanlara ya ücretli veya ücretsiz olarak vermişlerdir. Ben Hollanda'da kiliseden dönüştürülmüş bir camide namaz kılmıştım.

Ayasofya'nın tekrar Allah adının anıldığı mabede çevrilmesinden rahatsız olanlar yanında dinin asıl amacının Allah'ın adının anılması olduğunu bilen kimi din adamları da bundan mutluluk duymakta ve bunu sağlayan Sayın Cumhurbaşkanına takdirlerini sunmaktadırlar. İşte Milliyet Gazetesinin 19.07.2020 tarihli Gazetesinin haberi:

Katolik rahipten Türkiye ve Başkan Erdoğan'a Ayasofya övgüsü

katolikrahip 

Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Manuel Musellem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'yı camiye çevirme kararıyla tarihi binanın haysiyet ve onurunu artırdığını söyledi.

Katolik bir rahip de olan Musellem sosyal medya hesabında paylaştığı Hristiyanlara hitabeden video kaydında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Kilisemizin haysiyet ve onurunu artırdığının farkına varın." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki Hristiyanları Türkiye'nin Ayasofya'yı cami olarak ibadete açma kararını takdir etmeye davet eden Musellem, "Erdoğan, Ayasofya'yı herkesin ayakları altında çiğnenen bir müzeden, içinde Allah'ın adının anıldığı ve yüceltildiği, sevgi ve saygı duyulan camiye çevirdi." dedi.

Müsellem, "Bir Müslüman kiliseme saygı duyduğu sürece bana da saygı duyuyordur. Tarih ve kader, bu büyük kilisenin halkıyla birlikte İslam'a dönmesini diledi." görüşünü dile getirdi.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş