YÜKSEK YARGI ÜYELERİNE TEBRİKLER! (1) PDF 
Pazar, 09 Ağustos 2020 00:00

YÜKSEK YARGI ÜYELERİNE TEBRİKLER!

Ayasofya Sultan Fatih’in Fetih simgesi olarak Camie çevirip ilk Cuma namazını kıldığı bir ma’beddir. Hıristiyanlığın Ma’bedi olarak yapılmıştı, Fetihle birlikte Müslümanlığın ma’bedi oldu. Gerek kilise, gerek cami ikisi de Allah’ın anıldığı ma’beddir. Kur’ân Allah’ın anıldığı ma’bedlerin korunmasını emretmiştir. Cenabı Hak Hac Suresinin 40’ncı âyetinde şöyle buyurur:

Eğer Allah'ın bazı insanları diğer bazılarıyla sa­vunması olmasaydı, iç­lerinde Allah'ın ismi çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkı­lırdı. Allah, kendi(dîni)ne yardım edene elbette yardım eder. Kuşkusuz Allah, kuvvetlidir, gâ­libdir.”

Bu âyette, bütün İlâhî din ma‘bedlerinin, Allah’ın adının anıldığı, korunması gere­ken ma‘bedler olarak tanıtılması, vahiy din­lerinin özde birliğine ve mensup­larının kardeşliğine işâret edilmektedir.

Müzeye çevrilmekle 86 yıl ibadetten mahrum bırakılan Ayasofya, tekrar Allah adının çok anılacağı, tekbirlerle birlikte gönülden duaların Allah’a yükseleceği ma’bed haline getirilmiştir. İlâhî dinlerin özü birdir. Peygamberler hep Allah’ın elçileridir. Peygamberimiz, peygamberlerin baba bir kardeş olduklarını vurgulamıştır.

Öyledir ama dar görüşlü din uzmanları insanları dost ve kardeş yapmak için gönderilen dinleri düşmanlık haline getirmişlerdir. Nitekim Ayasofya’nın 1453’te cami yapılmasına karşılık olarak dünyanın en güzel mabedlerinden olan Kurtuba Camii’nin bir bölümü kiliseye çevrilmiş, diğer kısmı müze yapılmıştır.

KURTUBA CAMİİ

4 Nisan 2009’da Kurtuba Camiini ziyaret için 8,30’da Kurtuba’ya vardığımızda karşıdaki tepeden Kurtuba Ulu Camii bizi selâmlıyordu. Ama gözümüze çalınan Camiin ortasına yerleştirilmiş olan Kilise’nin çan kulesiydi.

Mahalle arasındaki daracık taş yollardan yürüyerek geldiği­miz Camiin dış duvarlarını görünce çarpıldım. Allahım ne muhteşem bir mabeddi bu!

Kapıda polisler bekliyordu. Başım üşüdüğü için başıma takke vurmuştum. Herhalde bundan ötürü benim Müslüman olduğumu anlayan polis: “No pray inside: İçeride ibadet yok” dedi. Girdik. Girişin karşısında mihrap vardı. Son derece güzel ve çifte kemerleri taşıyan bir sütun ormanı kubbe ve kemerler manzumesi olan Cami gerçekten beni büyüledi.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş