DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR HAKKINDA (2) PDF 
Perşembe, 06 Ağustos 2020 00:00

DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR HAKKINDA (2)

(...dünden devam)

Kur'ân'a Göre İslâm adlı eserimden nakil:

Hz. Peygamber’in oturduğunda bunları okuduğu rivayet edilir ama Peygamber’in tahiyyatı okurken kendisine “esselâmu aleyke ey­yuhâ'n-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuh: Selâm sana ey peygamber, Allah’ın rahmet ve bereketleri sana!” demesi, makul olmadığı gibi kendi kendisine salât ve selâm okuması da akıl ve mantığın alacağı bir şey değildir. Daha sonra gelenler, Hz. Peygamber için düzenledikleri salât ve saygı ifadelerini, Peygamber’in ağzına koymuşlardır ki revaç bulsun, kabul görsün. Nitekim öyle de olmuş, bu tür dualar namaza girmiştir.

Hadis Kitaplarının dualar bölümünde Peygamber’in namazın oturuşlarında, secdelerinde yaptığı duâları tebit etmişlerdir. İşte bunlara göre Peygamberimizin, oturuşlarda şöyle duâ ettiği anlaşılmaktadır:

"Et-tehiyyâtu lillâhi va's-salâvâtu va't-tayyibâtu esselâmu aley­nâ ve alâ ibâdillâhi's-sâlihîn ve rahmetullahi ve berekâtuh. Eşhedu en-lâilâhe illallah.

Allâ­hum­mağfir lî mâ kaddemtu ve mâ aḫḫartu ve mâ esrartu ve mâ a’lentu ve mâ ente a’lemu bihî minnî, ente’l-­mu­kaddimu ve ente’l-­mu­aḫḫiru lâ ilahe illâ ent.

Allahumme rabbenâ âtinâ fi’d-dunyâ haseneten ve fi'l-âḫirati haseneten ve kına azabe'n-nâr, bi-rahmetike yâ erhame'r-rahimîn. Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve li'l-mu'minîne yevme yekumu'l-hisâb. Bi-rahmetike yâ erhame'rrâhimîn. Ve selâmun alâ'l-murselîn ve'l-hamdu lillâhi rabbi'l-âlemin."

Tehiyyenin çoğulu olan tehiyyât, saygılar, selâmlar, anlamına gelir. Et-tehiyyâtu lillâh: mülk, büyüklük ve her türlü sözlü ibâdetler; salâvât, bedenî ibâdetler; tayyibât ise malî ibâdetler hep Allah'a özgüdür. Bize ve Allah’ın tüm salih kullarına esenlikler olsun.

Allahım! Önce yaptığım, sonra yapacağım, gizli ve açık yaptığım ve senin bende olduğunu bildiğin bütün günahlardan ötürü beni bağışla. Öne geçiren ve geri bırakan sensin. Senden başka tanrı yoktur) (Tirmizî, Da‘avât, 32).

Allahım, Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, âhiret'te iyilik ver, ey merhametlilerin merhametlisi, rahmetinle bizi ateş azabından koru. Rabbimiz, hesap günü beni, anamı, babamı ve bütün mü'minleri bağışla. Ey merhametlilerin merhametlisi, rahmetinle duamızı kabul buyur. Selâm peygamberlere, hamd âlemlerin Rabbi Allah'a.

(devamı yarın..)

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş