DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR HAKKINDA (1) PDF 
Çarşamba, 05 Ağustos 2020 00:00

DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR HAKKINDA (1)

Sayın hocam hayırlı günler diliyorum. Hocam Salavat yerine ne söylemeliyiz? Şimdiden teşekkür eder saygılarımı sunarım hocam...

Cevap:  Kur'ânı Kerîm'de bazı varlıklar adına yemin edilerek onların değeri belirtilmiş olur.  İmdi Allah'ın velîsi olduğuna inanılan bir kimsenin adı anılarak, onun Allah katındaki değeri hatırına sadece Allah'tan yardım istemekte bir sakınca yoktur. Nitekim Cenabı Hak da Hicr Suresinde Hz. Peygamberin ömrüne yemin etmekte: "Senin ömrüne andolun ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı." (âyet 72) buyurulmaktadır. Buna göre Hz. Peygamber'in Allah katındaki hatırı yüzü hürmetine Allah'tan bir dilekte bulunmakta bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Ömer’in, kuraklık dolayısıyla Peygamberimizin amcası Abbas yüzü hürmetine yağmur talebettiği rivayet edilir.

Namazda Peygamberimize salavat okumakta bir sakınca yoktur. Ancak Hz. Peygamber'in namazda kendi kendisine salavat okuduğu kanaatinde değilim. Ayrıca yüce Allah, ibadette "Allah ile beraber başka birine yalvarmamayı” buyurmaktadır:

Mescidler, Allah'a mahsustur. Allah ile beraber hiç kimseye yal­varmayın.” (Cin: 18)

“Allah ile beraber başka bir tanrı çağırma, sonra azâbedilenler­den olur­sun.” (Şuara: 213)

“Allah ile beraber başka bir tanrıya yal­varma.” (Kasas: 88)

Peygamberimizin tahiyyatta okuduğu duâlar vardır. Bunlar Hadis mecmualarında mevcuttur. 

 

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş