ÖZÜRSÜZ OLARAK NAMAZ KILMAYAN GÜNAH İŞLEMİŞ OLUR MU?
Perşembe, 13 Temmuz 2017 00:00

ÖZÜRSÜZ OLARAK NAMAZ KILMAYAN GÜNAH İŞLEMİŞ OLUR MU?

Sayın Hocam, zaman zaman vakit namazını kılmıyorum, çok isim oluyor; daha doğrusu böyle bir tercihte bulunuyorum. Acaba bu nedenle günaha girmiş olur muyum?

Her gün Kur'an meali okuyorum.; hadisler okuyorum. Mümkün olduğunca Kurana ve sünnete uyuyorum. Müslümanlığın gereklerini yerine getirdiğime inanıyorum (namaz dışında). Gene de günahkâr mıyım? namazı terk etmiş değilim zaman zaman kılıyorum. Saygılarımla...

Cevap: Vallahi Kur'ân'a göre Müslümanın birinci görevi namaz kılmaktır. Mü'minun Suresinin baş tarafında ancak namaz kılanların cennete gideceği vurgulanmaktadır: 

"Rahmân ve rahîm Allah’ın adıyla...

1. Felâha ulaştı o müminler.

2. Ki onlar, namazlarında saygılıdırlar.

3. Onlar boş şeylerden yüz çevirirler.

4. Onlar zekâtı verirler.

5. Ve onlar ırzlarını korurlar.

6. Ancak eşleri yahut ellerinin sahip olduğu

(câriyeler) hariç. (Bunlarla ilişkilerinden

dolayı da) onlar kınanmazlar.

7. Ama bunun ötesine gitmek isteyen

olursa, işte onlar haddi aşanlardır.

8. Ve o (mümin)ler emanetlerine ve

ahitlerine özen gösterirler.

9. Onlar namazlarını (vakitlerinde kılarak)

korurlar.

10. İşte vâris olacaklar onlardır.

11. Onlar (en yüksek cennet olan) Firdevs'e

vâris olacaklar, orada ebedî kalacaklardır."

Müddessir Suresinde de namaz kılmayanların cehenneme gideceği vurgulanmaktadır: 

"38. Her can kazandığı ile (Allah katında) rehin alınmıştır.

39. Yalnız sağın adamları (kitapları sağdan verilenler)

hariç.

40. Onlar cennetler içinde soruyorlar;

41. Suçluların durumunu:

42. “Sizi şu yakıcı ateşe ne sürükledi?”

43. (Onlar da) dediler ki: “Biz namaz kılanlardan olmadık.”

44. “Yoksula da yedirmezdik.”

45. Boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık.”

46. “Ceza gününü yalanlardık.”

47. “İşte böyle iken ölüm bize gelip çattı.”

İşte Kur'ân'ın hükmü budur. Artık siz kendi durumunuzu değerlendirebilirsiniz. İnsan ibadet için yaratılmıştır. İnsanı başta namaz olmak üzere ibadetler olgunlaştırır, manen arındırıp yüceltir. Burada Kur'ân Ansiklopedisi adlı eserimizde yazdığımız ibadet maddesini özetlemekte yarar görüyorum:

(devamı yarın..)