İBÂDET(3)
Pazar, 16 Temmuz 2017 00:00

 İBÂDET(3)

(...dünden devam)

"Neredeyse seni yurdundan çıkarmak için tedirgin edeceklerdi. O takdirde kendileri de senin ardından pek az kalabilirlerdi. (Bu,) Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizin de yasasıdır. (Peygamberini aralarından çıkaran her millete aynı yasayı uygulayıp onları mahvetmişizdir). Bizim yasamızda bir değişiklik bulamazsın. Güneşin sarkmasından (kaynamasından) gecenin kararmasına (yatsı vaktine) kadar namaz kıl ve sabahın Kur’ân'ın (ı, uzunca Kur’ân okunan sabah namazını) da (unutma). Çünkü sabah Kur’ân (okuması) görülecek şeydir. Gecenin bir kısmında, sana mahsus bir nafile namaz kılmak üzere uyan; böylece Rabbinin, seni güzel bir makama ulaştıracağı umulur." (İsrâ: 50/76-79)

"Fakat inkâr edip âyetlerimizi ve âhiret buluşmasını yalanlayanlara gelince işte onlar (tutuklanıp) azâbın içine getirilirler. Öyle ise akşama girdiğiniz zaman da, sabaha erdiğiniz zaman da tesbih Allah'ındır (O'nun şanının yüceliği anılır)." (Rûm: 84/16-17)

Görülüyor ki müşriklerin yalanlamalarından, Peygamber'i ve mü'minleri rahatsız edecek söz ve hareketlerinden söz eden âyetlerin ardından Allah'ın tesbîh edilmesi, ibâdetle, namazla O'na ilticâ edilmesi, ibâdetten moral alınması emredilmektedir.

Ey inananlar, sabırla ve namazla yardım isteyiniz; çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara: 92/153)âyetinde sabır ve namaz ile yardım istenmesi, yani bunlarla dayanma gücü, sağlam moral elde edilmesi öğütlenmektedir. Demek ki namaz insana yardımcı olmakta, insanın moralini düzeltip gücünü artırmaktadır. Nitekim Allah'ı zikretmenin, gönülleri yatıştırdığı, ruha itmi‘nân ve huzur verdiği buyurulmaktadır: اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ: Ancak Allah'ı anmakla gönüller huzur bulur.” (Ra‘d: 87/28)

O halde:

Zikretmeli insanlar, toplanıp grup grup,

Sevgiye ermek için birbirine sokulup

Yöneltiyor bu yola Kur'ân şöyle buyurup

Elâ bizikrillâhi tatmainnu'l-kulûb

Bu da ibâdetin, gönüle huzur vereceğini, sıkıntı ve üzüntüleri dağıtacağını gösterir. Demek ki insan sıkılınca, üzülünce derhal Allah'a yönelmeli, O'nu zikir ve tesbîh etmelidir. Allah'ı zikir ve O'na ibâdet insan ruhunu, üzüntü ve tasaların sebebolduğu streslerden kurtarır.

Gönüllerin huzur bulacağı zikrullah, Kur'ân okumak, dinlemek, subhânellah, elhamdü lillâh, Allahü ekber, lâilâhe illâllah gibi sözlerle Allah'ı anmak veya Allah’ı içinde tutmaktır. Genellikle Allah'ı anmak, insanın gönlüne sevinç ve huzur verir. Ra‘d: 87/28’nci âyette Allah'ın zikriyle böyle genel olarak Allah'ı anmak kasdedilmiş olacağı gibi, Kur'ân da kasdedilmiş olabilir. Çünkü Kur'ân'ın bir adı da Zikir'dir.

(devamı yarın..)