HZ. MUHAMMED’İN HANIMLARINA DAVRANIŞI (1)
Pazartesi, 10 Temmuz 2017 00:00

HZ. MUHAMMED’İN HANIMLARINA DAVRANIŞI (1)

(...dünden devam)

Bir Müslüman için her hususta en büyük örnek Peygamber(s.a.v.)in davranışıdır. Peygamberimiz, hiçbir hanımına bir fiske dahi vurmamış, zaman zaman onların dünyâlık, refah istekleriyle kendisini rahatsız etmelerine de ses çıkarmamıştır. Hz. Ömer şöyle diyor:

“Biz Kureyşliler, karılarımızın sözünü dinlemezdik. Medine’ye geldik, Medînelilerin, karılarının sözlerinde gezdiklerini gördük. Bizim kadınlarımız da onların kadınlarından öğrenip bize karışmaya, sözlerimize karşılık vermeğe başladılar. Bir gün karıma kızdım. Çünkü yapmak istediğim bir şeyde bana:

– Şöyle yapsan daha iyi olur, dedi.

– Sen kim oluyorsun ki benim işime burnunu sokuyorsun? dedim.

Karım:

– Sen, sana karşılık verilmesini istemiyorsun ama kızın, Allah’ın Resûlüne öyle karşılık veriyor ki Peygamber (s.a.v.) bir günü kırgın, dargın geçiriyor, dedi.”(Müslim, Birr: b. 46, h. 147; Buhârî, Zekât: 10)

İşte kadınların, herhangi bir konuda düşünce belirtmelerine dahi müsâade edilmeyen bir ortamda Peygamber (s.a.v.) kadınların durumunu yükseltmiş, onlara iyilik edilmesini öğütlemiştir:

“Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan(iyi davranan)dır.” (Müslim, Birr: b. 46, h. 149), “Ka­dınlara ancak Kerîm olanlar ikrâm ederler (değerli olanlar değer verirler), onlara kötülük edenler ise leîm (kötü) kişilerdir.” (İbn Mâce, Edeb: 3; Ebû Dâvûd, Edeb: 6)

“En güzel dünyâ ni‘meti: Zikreden dil, şükreden kalb ve insanın inancına göre yaşamasına yardımcı olan kadındır.” (Tirmizî, Birr: 13)

“Sizin dünyânızdan bana üç şey sevdirildi: Güzel koku, kadın ve gözümün bebeği kılınan namaz.” (Müslim, Talâk: b. 5, h. 31, 34; Ahkâmu’l-Kur’ân: 3/1507-1510)

Hz. Peygamber özellikle kız çocuklarının hoş tutulup iyi yetiştirilmesine özen gösterilmesini öğütlemiştir: “Kim kendisine verilen kız çocuklarına nasıl bakacağı konusunda sınanır da onlara güzel bakarsa o kız çocukları onu cehennem âteşine karşı ko­ruyucu perde olurlar.” (Feydu’l-Kadîr: 2/97)

(devamı yarın..)

“Kim, iki kıza bakıp ergenlik yaşına kadar onları yetiştirirse, Kıyâmet gününde o, benimle şöyle yan yana olur.” (Fey-du’l-Kadîr: 3/496) hadîsin Tirmizî’deki varyantı şöyledir: “Kimin üç kızı, yahut üç kızkardeşi; yahut iki kızı, ya da iki kızkardeşi olur da onlara güzel bakar, onlar hakkında Allah’tan korkar(onlara haksızlık etmez)se onun için cennet vardır!” (Tirmizî, Tefsîr, sûre: 9)