KUR’ÂNIN MAHLUK OLUP OLMADIĞI HK. (6)
Pazartesi, 28 Mayıs 2018 00:00

KUR’ÂNIN MAHLUK OLUP OLMADIĞI HK. (6)

(...dünden devam)

"Kur'ân'ı Muhammed, kendisi uyduruyor" diyenlere de, eğer bu sözlerinde doğru iseler, kendilerinin de Kur'ân stilinde bir söz getirmeleri emrediliyor. Öyle ya madem ki Kur'ân insan uydurmasıdır, öyle ise kendileri de Muhammed gibi birer insandırlar, onlar da onun gibi sözler uydurup getirsinler.

Herhalde bu âyetlerin inişinden önce Kureyşliler kendi aralarında, Hz. Muhammed'in de öteki şâirler gibi ölüp gidince tesirinin kalmayacağını düşünüyor ve söylüyorlardı. İnen Tûr Sûresinde onların, Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkındaki düşünceleri reddedilirken bu sözleri de reddedilmiştir.

Esasen 29-43’ncü âyetlerin hepsi bir bütündür. Ancak bunlar iki gruba ayrılır. 29'dan 35'e kadar olan birinci grup, Peygamber'i kabul etmeyenlere cevap vermekte, 35'den 43’ncü âyete kadar olan ikinci grup da Allah'ın birliğini kabul etmeyenlere cevap vermektedir:

Bunlar hiçbir şey olmadan, kendi kendilerine mi yaratıldılar? Veya: Başıboş mu bırakılacaklar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar, gökleri ve yeri onlar mı yaratmıştır? Yoksa Allah'ın hazineleri onların yanında mıdır? Peygamberliği ve rızkı dilediklerine verip dilediklerine vermeme yetkisi kendilerinin midir ki Hz. Muhammed'e verilen peygamberliği kabul etmiyor, peygamberliği ona layık görmüyorlar? Kâinâtın hâkimi, yöneticisi onlar mıdır? Yoksa göğe dayayıp çıkarak gök haberlerini dinleyecekleri bir merdivenleri mi var ki Hz. Muhammed'in peygamber olmadığını iddiâ ediyor ve Allah hakkında uygunsuz sözler söylüyorlar?

Kur'ân'ın Allah tarafından indirilmeyip uydurma olduğunu söylüyor, meleklerin, Allah'ın kızları olduğunu iddiâ ederek Allah'a ortaklar koşuyorlar. Lât, Menât, Uzzâ gibi kız isimleri taşıyan putlar yapıp meleklerin sembolü olduğuna inandıkları bu putların, Allah katında kendilerine şefaatçi olacağını ileri sürüyorlardı.

Eğer göğe çıkıp ruhsal âlemin gerçeklerini öğrenmişlerse sözlerinin doğruluğuna açık bir kanıt getirsinler. Eğer Allah çocuk edinmek istese neden erkekleri değil de kızları edinsin? Kendileri kız çocuklarını beğenmez iken, neden Allah'a kız çocukları yakıştırıyorlar? Kendileri kız çocuğundan utanç duyuyorlar. Eğer gerçekten kız çocuğu utanılacak bir şey ise, kendilerine layık görmedikleri o çocuğu neden Allah'a layık görüyorlar? Bunlar batıl düşüncelerdir. Allah, erkek ve kız çocuk edinmekten münezzehtir.

(devamı yarın..)