ORUÇ (2)
Çarşamba, 16 Mayıs 2018 00:00

ORUÇ (2)

(...dünden devam)

• Oruca Niyet

İbâdet, niyet ile olacağından oruçta niyet şarttır. Asıl niyet, insanın kalben oruç tutacağını bilmesidir. Dil ile söylemek şart değildir. Gece sahur’a kalkmak da niyet demektir

Ramazan orucu ile günü belirtilmiş adak orucu ve nafile oruçta niyet, iftardan ertesi günün kuşluk vaktine kadar yapılabilir. Bu süre içinde ne zaman oruç tuttuğunu içinden geçirirse orucu olur.

Tutamadığı Ramazan orucunun kazası, nafile olarak başlanıp bozulan orucun kazası ile keffâret ve mutlak adak, yani günü belirtilmemiş adak oruçlarında niyet, akşamdan tan yeri ağarıncaya kadar yapılır.

Orucu Bozan Şeyler:

Kısaca yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktır. Unutarak oruç yemek orucu bozmaz. Yalnız oruçlu olduğunu hatırlayınca hemen ağzını çalkalamalıdır Hatırladıktan sonra da yemeğe devam ederse orucu bozulur. Birinin unutarak oruç yediğini gören kimse bakar: Eğer o adam oruç tutmaya muktedir, güçlü kuvvetli biri ise hatırlatır. Yok, güçsüz, zayıf, ihtiyar biri ise hatırlatmamak daha iyidir. Zirâ bu, o kimseye Allah'ın ikram ettiği bir rızk sayılır.

Orucu Bozmayan Şeyler

1) Unutarak oruç bozan şeyleri yapmak, yani yemek, içmek veya cinsel ilişkide bulunmak orucu bozmaz. 2) İhtilâm olmak, 3) Karısını öpmek, 4) Su gerektiği halde gece yıkanmayıp sabah olduktan sonra yıkanmak, 5) Kafasından burnuna gelen akıntıyı içine çekip yutmak, 6) Kendi isteği olmadan boğazına toz, duman gitmek veya sinek kaçmak, 7) Dişleri arasında sahurdan kalma nohut tanesinden küçük şeyi yutmak, 8) Kendi iradesi olmadan kusmak. Ağız dolusu da olsa orucu bozmaz. 9) İdrar yoluna ilâç veya su akıtmak 10) Kan aldırmak, 11) Sürme çekmek. Sürmenin tadını boğazında, rengini tükürüğünde hissetmiş olsa da orucu bozmaz. Gözüne koyduğu ilâcın tadını boğazında hissetmiş olsa yine orucu bozulmaz. 12) Deri gözeneklerinden geçen şeyler orucu bozmaz.

Kimlere oruç ve fidye gerekir?

Bakara 184. âyete göre hasta ve yolcu olanlar oruçlarını yiyip daha sonra gününe gün kaza ederler. Emzikli hanımların durumu da hasta ve yolcunun durumu gibidir. Onlar da oruçlarını yiyip sonra kaza edebilirler. Ama Emzikli kadın, isterse oruç yerine fidye verebilir. Sanıyorum bugünkü rayiçle fidye 20 liradır. Bir aylık oruç fidyesi 600 lira eder. 

Zekât ve fitre dinen zengin sayılanlara gerekir. Dinî zenginlik ölçüsü bütün zorunlu ihtiyaçlarından fazla olarak 81 gram ve üzerinde altın veya bunun karşılığı olan paraya sahibolanlara düşer. Evvelce zengin sayılırken ev alıp borçlu duruma kimseye ne zekât ne de fitre vermek gerekmez. 

(devamı yarın..)