HZ. PEYGAMBER’İN HİRA MAĞARASINDA İTİKÂFI (1)
Salı, 15 Mayıs 2018 00:00

HZ. PEYGAMBER’İN HİRA MAĞARASINDA İTİKÂFI (1)

Henüz kendisine peygamberlik verilmeden önce tevhîd yolunda olan kimi Hanifler gibi Hira Mağarasına çekilir, Rabbini zikreder, tefekküre dalardı. İşte bu uzletlerinden birinde kendisine vahiy meleği geldi ve ilk vahyini getirdi. Hz. Muhammed'in itikâfı genellikle Ramazan aylarında daha sık olurdu. Onun bu uzlet ve itikâfından dolayı Araplar: "Muhammed Rabbine âşık oldu!" diyorlardı.

Oruç insan ruhunu olgunlaştırdığı için her dinde oruç emredilmiştir:

:يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواْكُتِبَ عَلَيْكُمُالصِّيَامُكَمَاكُتِبَعَلَىالَّذِينَمِنقَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْتَتَّقُونَ ...

"Ey inananlar, sizden öncekilere yazıldığı gibi (günâhlardan) korunmanız için sizin üze­rinize de oruç yazıldı; Sayılı günler olarak. Sizden kim hasta veya seferde olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde (tutar). Oruca (güç) da­yananların fidye ver­mesi, bir yoksulu doyurması lâzımdır. Bununla beraber gönül isteğiyle kim bir iyilik yapar(oruç tutar)sa o, kendisi için iyidir. Bilirseniz oruç tutmanız, sizin için daha hayırlıdır." (Bakara: 183-184)

Orucun kısımları:

Oruç altı kısımdır: Farz, vâcib, sünnet, mendûb, nafile ve mekruh.

1) Farz oruç: Ramazan orucunun edası da, kazası da farz olduğu gibi, zıhâr, katil (adam öldürme), yemîn gibi keffâret oruçları da farzdır.

2) Vâcib oruç: Başlanıp bozulmuş olan nafile orucun kazası, adanmış olan i'tikâf orucu vâcibdir. "Şu işim olursa şu kadar gün oruç tutacağım" diyen kimsenin oruç tutması vâcib olur.

3) Sünnet oruç: Âşûrâ orucu. Muharrem'in onuncu günü, Âşûrâ günüdür. O gün oruç tutmak sünnettir. Kimi rivayetlere göre o güne bir gün öncesinden veya sonrasından katarak Muharremin, 9-10. veya 10-11. günlerinde oruç tutmalıdır.

4) Mendûb oruç: Her ayın üç gününde oruç tutmak mendubdur. Bu günlerin, "eyyâm-ı bîz" denen ayın onüç, ondört ve onbeşinci günleri olması mendubdur. Zî'l-hicce'nin dokuzuncu günü ile Pazartesi ve Perşembe günleri ve Şevval ayında altı gün oruç tutmak mendubdur (yani güzeldir, hoştur).

Dâvûd Ameyhisselâm'ın yaptığı gibi yıl boyunca gün aşırı oruç tutmak da mendubdur. Buna "Savm-i Dâvûd (Dâvûd Orucu)" denilir. Hz. Peygamber (s.a.v.): “Allah indinde en makbul oruç, Dâvûd orucudur, Allah indinde en makbul namaz, Dâvûd namazıdır. Gecenin yarısında uyurdu, üçte birini namazla geçirirdi. Bazen gecenin altıda birinde uyurdu. Bir gün yer, bir gün oruç tutardı." (Buhârî, Enbiyâ, 37, 38; Müslim, Siyam: bâb: 35 Hadîs 189)

5) Bunların dışında kerahet olmayan günlerde oruç tutmak nafiledir.

6) Mekruh oruç ise ikiye ayrılır: Tenzîhen mekruh ve tahrîmen mekruh. Muharrem'in yalnız onuncu günü veya Nevruz günü oruç tutmak tenzihen mekruhtur. Yalnız Cuma ve yalnız Cumartesi oruç tutmak mekruhtur. Özel olarak belirtmiş olmayıp rastgele onlarda oruç tutmak ise mekruh değildir. Ramazan bayramının birinci günü ile Kurban bayramının dört gününde oruç tutmak, Allah'ın verdiği ziyafetten yüz çevirmek anlamına geldiğinden harama yakın (tahrîmen) mekruhtur.

Ara vermeden oruç tutmak, yani akşam iftar etmeden ertesi günü oruç tutmak (ki buna "savm-i visal") denilir, mekruh olduğu gibi, bütün sene oruç tutmak, hiç konuşmamak suretiyle oruç tutmak (savmu's-samt) mekruhtur, itikâfta olanın, ihtiyaç durumunda hayırlı olan sözü söylemesi lâzımdır.

(devamı yarın..)