BABAM DAİREYİ BANA TAPU EDEBİLİR Mİ?
Cumartesi, 12 Mayıs 2018 00:00

BABAM DAİREYİ BANA TAPU EDEBİLİR Mİ?*

Cevap: İslâm’a göre miras şöyle paylaşılır: Kız erkek çocuklar karışık ise, erkek çocuğa, kız kardeşinin payının iki katı düşer. Kişinin sadece erkek çocukları varsa bu çocuklar mirası eşit biçimde bölüştürürler. Şayet sadece kız çocuğu varsa, eğer bir tane ise malın yarısını alır, birden fazla ise malın üçte ikisini alırlar. Kalan erkek akraba arasında paylaşılır. Normalde İslâm hukukunda miras paylaşımı böyledir.

Kişi sağlığında malında istediği gibi tasarruf hakkına sahiptir. İster malını satar, ister herhangi bir kuruma veya şahsa bağışlar. Buna göre babanız kendi hür iradesiyle, oturduğunuz daireyi sizin veya herhangi bir çocuğunun üzerine tapu edebilir. Bu dinin genel kuralına uygundur.

Ancak, çocuklar arasında ayırım yapmanın doğru olmadığı, çocuklarından birine malını bırakıp diğerlerini mahrum etmenin azaba neden olacağı yolunda bir hadis rivayet edilmektedir. Fakat bu, neticede kuşkulu bir rivayettir. Kesin hüküm olsaydı, büyük fıkıh uzmanları, genel biçimde “Hibe caizdir!” kuralını koymazlardı. Çünkü kişi, emeğiyle sağladığı, ya da hukuken elde ettiği malında istediği biçimde tasarruf edebilir. Şayet adam, çocuklarından birinin kendi inancına, felsefesine, değerler sistemine tam ters bir istikamette gittiğini görürse kendisinden sonra ona malını bırakmak istemeyebilir. Malını bir hayır kurumuna bağışlayabilir. İsterse, diğerlerinden daha çok korunmaya muhtaç bir çocuğuna malıyla katkı sağlayabilir.

Ayrıca sizin durumunuzda bir özellik var. Siz daireyi kendi paranızla almışsınız ve babanızın üzerine tapu etmişsiniz. Babanız bu daireyi size tapu etmekle aslında sizin ona verdiğiniz malı size iade ediyor, bağışlıyor demektir. Bu tasarrufta babanızın manevi bir sorumluluk altına gireceğini sanmam.

 

*yazı arşivden alınmıştır