BU İŞLEM FAİZE GİRER Mİ? (1)
Pazar, 06 Mayıs 2018 00:00

BU İŞLEM FAİZE GİRER Mİ?* (1)

Yoğun mesaileriniz içinde özel yorum isteyerek ne kadar rahatsızlık verdiğimin farkındayım. Bu nedenle bu emaili yollamakta uzun bir süre geciktim zaten. Belâgat gerektiren sorumun yorumunu sizden duyarak rahatlamak istiyorum. Pervasızlığımı mazur görmenizi istirham eder sevgilerimi, gerçek kalbi sevgilerimi gecikmeden sunarım.

Başımı çok ağrıtan sorunum şudur: (Kuyumcuyum) her ayarda işlenmemiş ham altın, hurda ve külçeyi isteğe göre düşük ayarlı veya yüksek ayarlı altın ile değiştirip aradaki farkı alıyor veya ödüyorum. Bu iş için kiloda yarım gram altın satım veya tebdil farkı kâr alıyoruz ki biz buna işçilik ücreti diyoruz. Çünkü gelen altın işleme yani ifraz'a tabi olacaktır. Sorun şu:

Yukarıda zikrettiğim muameledeki tebdil veya takas ücreti, karşılıkları peşin alınmış ve tarafımızdan da peşin ödenmiş işlerde uygulanmaktadır. Yüzde değil de binde yarım gibi sembolik bir ücretle yapılan bu değiştirme işleminde iki taraf için de sorun söz konusu değildir. Sorun bundan sonra başlıyor. Bazı müşterilerimiz bir veya birkaç kiloyu önce peşin çekip hesabını birkaç gün sonra hurda altın ile öderler. Bu tür gecikmeli ödemelerde beher gün için bir kilo altında binde yarım gram teamül gereği kira ücreti, diğer adı gecikme farkı alınır. İki taraf da buna çoktan razıdırlar ama işin helâl-haram kısmı bizi rahatsız etmektedir.

Bizler bu işten senelik yüzde 20 ila yüzde 25 civarında kazanç elde etmiş oluruz. Bu bir faiz midir, yoksa ticaret midir işin içinden çıkamıyoruz. Kur’ân sevdalısı kitapkolik bir kişi olarak şahsi yorumumuz şöyle oluyor.

Muhataplarımız muhtaç değildir, bilakis bizi 5-10-20 veya otuza katlarlar, yani zengindirler, yani zengin fakirden almaktadır sanki. Bu neden böyle oluyor diye soracak olursanız açıklayayım:

Bizdeki mahdut miktar mevcuttan ayrıca istifade etmek; oysa bize gelince sermayesi X kilo altını alan bir tüccar olarak mevcudumuzu gün içinde çevirmekle 7 veya 8 gram kazanç sağlarız. Mevcut sermayemizin birkaç kilosunu oraya buraya karşılıkları sonra ödenmek üzere bir bedeli olmadan vadeli verirsek gün içinde işi çekip çeviremeyip, tıkanıp kalıyoruz, rant düşüyor ve bu iş yapılmaz oluyor.

Bunun yorumunu tek bir kelime ile caizdir veya değildir gibi verirseniz bizim için yeterli olacaktır. Size şimdiden teşekkür eder ellerinizden öpmek isterim. Üstün saygılarımla...

Not: Çokça duyduğum her yüz senede bir müçtehit gelir dinimizi yeniler. Âyet olduğu söyleniyor. Âyet ise ben meallerde niye göremi­yorum. Doğru mudur?

(devamı yarın..)

 

*yazı arşivden alınmıştır