BESMELE: KASITSIZ YAPILAN HATA SORUMLULUK DOĞURMAZ
Cuma, 04 Mayıs 2018 00:00

BESMELE: KASITSIZ YAPILAN HATA SORUMLULUK DOĞURMAZ

Selamünaleyküm Hocam, Umarım iyisinizdir. Konumuz Besmelenin önemi, birkaç kişinin ortak sorusu, yardım­la­rınızı ve görüşlerinizi rica ederiz.

Yeni bir işe başlarken besmele çekmeyi unutan kişi o işin bereketsiz olacağını düşünmesi, inanması doğru mu? Yani heyecanla unutmuş olabilir art niyetli bir şekilde değil ayını soruyu şu şekilde de çoğaltabiliriz, kişi yeni bir ev almış ve eve ilk girerken besmele çekmeyi unutmuş ve o evin hayırlı gelmeyeceğini düşünmesi veya eşine evlilik teklifi yapacak yüzüğü takarken heyecanla besmele çekmeden yüzüğü takması o evliliğin olumsuz bir şekilde olacağını inanması ne kadar doğru bir düşünce olur?

Kişi inanın biri olup gayri ihtiyari bir şekilde ilk başta besmeleyi unutması ve bunu sonradan yapması konunun özüne aykırı mıdır?

Besmele ile başlamayan iş noksan olur hadisi kafamızı oldukça karıştırmıştır. Saygılarımızla, ...

Cevap: Hadisi Şerifte: "Besmele ile başlanmayan önemli bir işin sonuçsuz kalacağı veya bereketsiz olacağı" belirtilmektedir. Hadisin maksadı, kasten besmele çekmemenin yanlış olduğunu belirtmektir. Çünkü Besmele, yapılacak işin Allah'ın yardım ve desteğiyle sonuca ulaşacağını belirtmektir. İşe başlarken Allah'ın yardımına güvenerek başlamaktır. Ama mü'min bir insan unuttuğundan veya heyecan ve meş­galesinden ötürü Besmele çekmemişse bundan ötürü bir sorum­luluk yoktur. Çünkü unutmaktan ötürü günah ve sorumluluk yoktur. Kasıtsız yapılan hatalardan sorumluluk olmayacağını Kur'ân vurgular: "Bile bile yaptığınız işlerden ötürü Allah sizi sorumlu tutar", "Yanılarak yaptığınızdan ötürü sorumlu olmazsınız" buyurur.

İbn Mâce'nin, Hz. Ayşe (r.a.) yoluyla rivâyet ettiği bir hadîse göre Allah'ın Resulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Üç kişiden kalem kaldırılmıştır: (şu üç kişinin işlediği hatâ yazılmaz): Uyuyan kimse uyanıncaya kadar, küçük büyüyünceye kadar, deli akılla­nıncaya yahut şifa buluncaya kadar.” (İbn Mâce, Talâk: 15; Ebû Dâvûd, Hudûd: 17, 22, Talâk: 11) Bu hadîsin, başka varyant­larına göre Hz. Peygamber (s.a.v.) çocuk ihtilâm oluncaya kadar hatâlarının yazılmayacağını buyurmuştur.

Sorumluluk kasti yapılan eylemlerden doğar. İnsan unutarak orucunu yerse orucu bozulmaz. Unuttuğundan veya herhangi bir engelden ötürü Besmele çekmeyen de Allah'a imanını ve O'nun desteğini ötelememek kaydıyla sorumlu olmaz. Ve o kişinin yaptığı iş de sonuçsuz kalmaz. Yeter ki Allah'a imanı tam olsun.