ÂDÂB VE ERKÂNINA UYULARAK GUSLETMEK (7)
Çarşamba, 02 Mayıs 2018 00:00

ÂDÂB VE ERKÂNINA UYULARAK GUSLETMEK (7)

(...dünden devam)

“Kadınlara dokunmak”  Şâfi‘î’ye göre abdesti bozar, Ebû Hanîfe’ye göre boz­maz. Şâfi‘î: “لــ'ـمستم Dokunmuşsanız” kelimesini gerçek anlamda dokunma kabul etmiş, Ebû Hanîfe ise bu tabiri cinsel ilişkiden kinaye saymıştır. Bu cümle “Kadınlarla cinsel ilişkide bulunmuşsanız” anlamındadır. Buna göre cimâ‘ edenin abdesti bozulur, ama yalnız dokunmak abdesti bozmaz. Taberî de buradaki dokunmanın, cimâ‘dan ki­naye olduğu kanısındadır.

“Su bulamamışsanız, temiz toprağa teyemmüm ediniz.”  cümlesinin ifâdesine gö­re hastalık, düşman korkusu, soğuk gibi herhangi bir sebeple suyu kullanmanın tehlikeli olduğu veya su, gerçekten bulunmadığı takdîrde teyemmüm edilir. Teyem­müm, temiz toprağa elleri vurup önce yüze sürmek, sonra tekrar vurup her avucun içiyle karşı kolu meshetmektir.

Yanında yalnız içmesine yetecek kadar suyu bulunan kimse, onu kullandığı tak­dîrde kendisinin veya hayvanının susuz kalacağından korkarsa o suyu kullanmaz, teyemmüm eder. Suyun fahiş fiyatla satıldığı yerde de teyemmüm câizdir. Vaktin ev­velinde su bulamayan kimse, Ebû Hanîfe’ye göre namazı vaktin sonuna erteler. Şâ­fi‘î’ye göre vaktin evvelinde de teyemmüm edebilir (Âli İmran Sûresi: 110).

Yüce Allah: “Allah size güçlük çıkarmak istemiyor, fakat sizi temizlemek isti­yor” cümlesiyle abdestin hikmetini açıklamıştır. Allah, güçlük olmak için kullarına bir şeyi emretmez. Dinde insanların yapamayacakları hiçbir teklif yoktur. Allah, insanların yararına olan şeyleri emreder, zararlı şeyleri emretmez. “Allah size kolaylığı ister, güçlüğü istemez.” ( İsrâ Sûresi: 15)  âyeti de bu gerçeği açıklamıştır. Peygamber (s.a.v.) de: “İs­lâm’da zarar vermek, zarar görmek yoktur.” (Mefâtîhu'l-ğayb: 11/207; İbn Kesîr, Tefsîr: 2/44) bu­yurmuştur. Abdest, zorluk için değil, insanların tertemiz olması için farz kılınmıştır.

Abdest ve gusül, en güzel beden temizliğidir. Abdest almakla insan, dışarı ile temas eden organlarını yıkar, böylece birçok mikrobun vücuda yerleşmesi önlenmiş olur. Gusül de bedeni terlerden, kirlerden temizler. Ayrıca abdest ve gusül, insan vücuduna ferahlık verir. Dış organların temizliği olan abdest ve gusül, iç temizliğinin de ilk basamağıdır. Bedenini temizleyen mü’min, ruhunu temizleme aracı olan ibâdete adım atmış olur. Gönül huzuruyla Rabbinin divanına durur.

C 5) Eğer toplum içine girmeniz yahut camiye gitmeniz sizi bunalıma sokuyorsa bu duyguyu yenmeğe çalışın. Şeytan insanın kalbine kötü düşünceler atıp onu Hak yolundan çıkarmaya çalışır. İçine atılan bu vesveseleri yenmeğe ve hiç değilse Cuma namazlarına gitmeğe çalışın. Ama ruh haliniz Cuma'ya gitmenize engel ise o zaman siz hasta durumundasınız. Hastaya, yolcuya Cuma namazı farz değildir. Onların Cuma yerine öğle namazını kılmaları yeterlidir. İyi şeyler düşünmeğe çalışınız. İnşaallah bu sıkıntılardan kurtulursunuz. Allah size gönül huzuru versin.

***