İMAN AMEL İLİŞKİSİ
Salı, 28 Mart 2017 00:00

İMAN AMEL İLİŞKİSİ

Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun hocam. Müdessir süresi 42 den sonra suçlananlara sizi ateşe sokan nedenler den bahsedilmektedir. Buradakiler hakkında bir büyüğümüz söyle mana verdi. Bana buradakilerin kasıt büyük günah işleyenler yani mücrimlerin mümin olduklarını ifade etti. Ben de kendisine burada kastedilen müminler olamaz dedim. Zira ayette ceza gününü yalanlardık inanmazdık dedikleri için mümin olmadıklarını söyledim. Çünkü müminler ceza gününe inanırlar yalanlamazlar.. Siz de mealinizde böyle belirtmiştiniz. İsabet etmiş mi olduk hocam bilmiyorum. Birde sizden kuranda Allaha ve ahiret gününe yani İslam’a inandığı halde, kusurları olan namazı, orucu eksik yapan yani tamamıyla büsbütün yapamayan, ama tesbihini zikrini her gün aklına ve kalbine geldikçe yapan çok insanlar var. Hayatın şartları gafleti, sıkıntıları, dünyanın nedameti sebebiyle kendinden kaçan gereğince ibadet yapamayan ama hesap gününe cezasına ve iman esaslarına inanan, Kısaca kavli zikirleri yapan lakin ameli noktada düzensiz bu insanlar mücrim midir? Böyle yapanlar hakkında kuranda muallak bir zaman veya kesin bir hüküm var mıdır? Dua ile.

Cevap: Kur'ân'a göre iman amelden ayrılmaz. İnanan insan inancına göre yaşar. Kur'ân'ın emirlerini uygular. İnandığını söyleyip emirleri uygulamayan insan sadece kültür Müslümanıdır, eylemli değil. Onun âhiret durumunu Allah bilir. Biz kimseyi cennete veya cehenneme koyacak durumda değiliz. Kur'ân kimlerin cennete gideceğini Mü'minun Suresinde açıkça belirtmektedir: "1- Felâha ulaştı o mü’minler.2- Ki onlar, namazlarında saygılıdırlar.3- Onlar boş şeylerden yüz çevirirler.4- Onlar zekâtı verirler.5- Ve onlar ırzlarını korurlar.6- Ancak eşleri yahut ellerinin sâhibolduğu (câriyeler) hariç. (Bunlarla ilişkilerinden dolayı da) onlar kınanmazlar.7- Ama bunun ötesine gitmek isteyen olursa, işte onlar haddi aşanlardır.8- Ve o(mü’mi)nler emânetlerine ve ahitlerine özen gösterirler.9- Onlar namazlarını (vakitlerinde kılarak) korurlar.10- İşte vâris olacaklar onlardır.11- Onlar (en yüksek cennet olan) Firdevs'e vâris olacaklar, orada ebedî kalacaklardır." (Mü’minun: 1-11)