RÜYA TABİRİ (10)
Cuma, 24 Mart 2017 00:00

RÜYA TABİRİ (10)

(...dünden devam)

Bir sâlik (Hak yolcusu) aşağıda anılan şeylerden birisini veyahut birkaçını rü’yâda görse bu, o sâlikin, nefs-i levvâmede bulunduğunu gösterir. Meselâ rü’yâsında deve, koyun, keçi, sığır ve emsali hayvanat veyahut at, beygir, aslan, bal arısı, kurbağa, taşvan, geyik ve emsali hayvanat, özetle: eti yenilir ne kadar saldırgan olmayan evcil ve yabani hayvan varsa hepsi nefs-i levvâme sıfatlarıdır. Eti harâm olan aslan, kurbağa ve eti mekruh olan at ve beygir ve pişmiş yemekler, et, meyvalar ve helâl içkiler ve helâl giysiler ve sergiler ve yanmamış mumlar ve fırınlar ve ekmekler ve dükkânlar ve saraylar ve döşemeli evler ve gemiler ve bunların emsali veyahut bağlar ve ballar ve emsali meyveli ağaçlar ve kimi harabeler görmek, baba ana ile ve zevcesiyle veyahut namahremlere sarılmak, ve üzerine bulaşan necaseti yıkamak ve yenmesi helâl azıkları yemek ve kan almak ve tıraş olmak ve diş çekmek ve ehl-i sünnet mezhebine muhalif adamları ve şüpheli ve yasak olan şeyleri görmek sâlikin hâlâ nefs-i levvâmede bulunduğunu gösterir.

Sâlik rü’yâsında yüklü deve görse, kendisinin nefs-i levvâ­mede bulunduğuna, ruhuna sıkıntı verdiğine ve deveyi yüksüz görse helâl ve fayda sağlamaya çalıştığına, balık görse helâl şeyleri kazandığına, tavuk, güvercin ve eti yenilir kuşlar görse helâle düşkün olduğuna; at ve beygir görse eğer bunlar azgın ise nefs-i levvâmenin ğalebe ettiğine, eğer azgın değillerse sadâkatine; aslan görse dinde salâbetine delildir. Keyfince hareket etmekte olan sâlik aslan görse nefsinin galebesine, bal arısı görse güzel ahlak sahibi olduğuna; kurbağa görse ruhun, nefisten nefret ettiğine; eti yenilen vahşî hayvanlardan birini rü’yâda ele geçirse kendisinin salih ameli işlediğine delildir.

Pişmiş et ve yemekler görmek, nefsin ruha tabi olduğuna ve mübâh içkiler görse kolaylıkla nefsin ruha tabi olmasına, elbise giymek veya sermek salih amel işlediğine; yanmamış mumlar ve fırınlar görmek nefsin gaflette bulunduğuna ve meyveli ağaçlar ve yeşil çayırlar ve olmuş meyveler görmek salih amel işlediğine ve ihlâs sahibi olduğuna ve döşemeli evler ve saraylar ve ekmek ve dükkânlar ve pazarlar ve gemiler görse nefsin biraz sükûnete kavuştuğuna işanettir. Ve sarı renk görse nefs-i emmâresinin baskınlığına ve üzerinden veya başka yerden necaseti giderdiğini görse harâmı terk eylediğine ve kan aldırdığını görse, nefsi ıslâha çalıştığına ve diş çektirdiğini görse, ruha ağırlık veren bir şeyi giderdiğine ve tıraş olmak ve benzeri şeyleri görse ruhun nurunu artırdığına ve hayvanlardan helâl olan şeyleri yediğini görse nâfilelere çalıştığına işarettir.

(devamı yarın..)