RÜYA TABİRİ (8)
Çarşamba, 22 Mart 2017 00:00

RÜYA TABİRİ (8)

(...dünden devam)

Gelelim görülen şeylerin delâlet eylediği sıfatlara: Meselâ sâlik rü’yâsında domuz görse kibrettiğine, köpek görse gazap ve şer sahibi olduğuna, yılan görse eza ve cefa ettiğine, akrep görse lisaniyle azap eylediğine, fare görse halktan gizli nefsani fiillere başladığına ve kötü zan ettiğine, bit pire görse mekruh şeyleri yaptığına, katır görse emre uymadığına, ve amelde ihlâsı olmadığına, eşek görse şehvetlerine ziyade tabi olduğuna, kaplan görse kibrettiğine, kurt görse hased ve tâatte sirkat eylemesine (ibâdetten çalmasına, erkãn ve âdâbına uyarak ibâdet etmediğine), ayı görse gazabettiğine, karınca görse hırs ve tamah sahibi olduğuna, maymun görse nemmamlık (koğuculuk) ettiğine, pars görse yine gazap ve hiddet, şiddet sahibi olduğuna, tilki görse hile ve tezvir ettiğine, azgın deve görse şehvet, hırs, kin sahibi olduğuna, azgın öküz görse cimri ve emre itâatsiz olduğuna, eşek arısı ve sarıca arı görse fasid fikirler ve faydası olmayan şeylere başladığına, (bunları) âhiret için çalıştığı vakit görse ihlâssız olduğundan sonunda kendisine bir faide olmayacağına ve kedi görse şeytânın kendisine vesvese verdiğine, sansar görse gaflette olduğuna, tavşancıl görse cehil, hırs sahibi olduğuna, eti yenilmeyen ne kadar hayvan varsa bunların büyük ve küçüklerinden hangisini görse onların hal ve şanlarına göre nefs-i emmârenin sıfat­larından birinde bulunduğuna delâlet eyler.

Rü’yâsında sarhoşluk veren şeyler içse, harâm olan bir fi'li işlediğine; görüp de içmese harâma başlamağa niyyet eylediğine, tütün, nargile, enfiye ve bunların benzerlerini kullandığını görse hallerine göre bir kötü işi irtikâbettiğine; meyhane, bozahane, kahvehane ve benzeri yerleri görse veya içine girse kalbini fasid fikirlere sarf ettiğine; süp­rüntülük ve ne kadar necisli yer görse dünyaya, nefis şehvetlerine tabi olduğuna; ne kadar korkulu, yüklü, sıkıntılı yerler ve zahmetli rü’yâlar görse ruhunun zahmetlere düşerek nefsine tabi olduğuna; lehviyyat ve lu'biyyâttan (oyun, eğlence türü şeylerden) bir şey ile uğraştığını görse nefsine tabi olup iş yaptığına delildir.

 

(devamı yarın..)