FURKAN SURESİ 17-18. ÂYETLERİN AÇIKLAMASI (1)
Pazartesi, 13 Mart 2017 00:00

FURKAN SURESİ 17-18. ÂYETLERİN AÇIKLAMASI (1)

Hocam iyi günler dilerim Furkan suresi 17.  ve 18. Ayetlerde bahsi gecen "kendilerine tapılan varlıklar"ın neler olabileceği hakkında bilgi verir misiniz? Bu kadar bilinçli konuşan bu varlıkları insan olarak düşünmememiz gerekir sanırım. Cevabınız için çok teşekkür ederim...

Cevap: Sorunuzun cevabını Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsîrimiz­den naklediyorum:

"17- (Rabbin), onları ve Allah'tan başka taptıklarını bir araya toplayacağı gün, (tapılanlara) der ki: "Bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yolu sapıttılar?" 18- Derler ki: "Senin şânın yücedir, senden başka veliler edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onları ve atalarını ni'met verip yaşattın, (bolluk içinde dünyaya daldılar da seni) anmayı unuttular ve helâki hak eden bir topluluk oldular. 19- (Bu kez hitap, bunlara tanrı diye tapanlara yönelir.) İşte (tanrı) dedikleriniz de sizi yalanladılar. Artık ne (azâbı geri) çevirmeğe gücünüz yeter, ne de (kendinize) bir yardım bulabilirsiniz! Sizden kim zulmederse ona büyük bir azâb tattırırız." (Furkan: 17-19)

Furkan Suresinin 17-19'ncu âyetlerinde puta tapanların durum­larını canlandıran bir kıyamet sahnesi sunulmaktadır. Bu sahne, müşriklerin tanrı diye taptıkları şeylerin, aslında kendilerine tapan­ları tanımadıklarını, onlara asla yardımcı olamayacaklarını, tapma­larının tamamen boşa gideceğini anlatmaktadır. Yüce Allah, tapan­larla tapılanları bir araya toplamıştır. Tapılanlara:

—Siz mi bu kullarımı saptırdınız, yoksa kendileri mi yolu sa­pıttılar? diye soruyor. Tapılanlar:

—Hâşâ, senden başka velîler tutmak bizim haddimiz değildir.

Yani ne kendilerinin ne de başkasının, Allah'tan gayrısına tapa­mayacağını, onları kendilerinin saptırmadığını; fakat onların, dünyâ nimetlerine aldanarak Allah'ı unutup yoldan çıktıklarını, bu yüzden mahvolduklarını söylüyorlar. Yüce Allah, bu kez tapanları azarlıyor:

—İşte gördünüz ya, tanrı diye taptıklarınız sizi yalanladılar. Si­zin onlara taptığınızı kabul etmediler. Artık azâbı sizden sava­maz­sınız ve kendinize bir yardımcı da bulamazsınız. Çünkü benim ya­nımda size aracı ve yardımcı olacağını sandığınız şeyler, sizi kabul etmiyorlar! diyor. Ve sonunda da Allah'a ortak koşmak suretiyle kendi canına haksızlık edeni büyük bir azâba çarptıracağını vurgulu­yor.

(devamı yarın..)