CENÂZE NAMAZI (1)
Çarşamba, 08 Mart 2017 00:00

CENÂZE NAMAZI (1)

(...dünden devam)

Cenâze namazı farz-ı kifâyedir ve cemâat şart değildir. Na­mazı kı­lınmadan gömülen kimsenin namazı kabir üzerinde kılınır. Yıkanmamış da olsa kabri açıp ölüyü çıkarmak harâmdır

Cenâze namazının rüknü: Tekbirler ve kıyâm'dır. Bu namaz­da rükû' ve sücûd olmadığı gibi Kur'ân okumak ve teşehhüd de yoktur.

Cenâze namazının sünnetleri dörttür.

1) İmamın, ölünün göğsü hizasında bulunması,

2) Birinci tekbîrden sonra "Subhaneke allahumme.." okun­ması. Senâ kastıyla Fâtiha okunması da câizdir. Buhârî'nin kaydına göre, İbn Abbâs (r.a.), cenâze namazında Fâtiha okumuş ve “Bunun sünnet olduğunu bilsinler” (Buhâri, Cenâiz, bâbu Kırâeti Fâtiha­ti'l-Kitâbi) demiştir. Tirmizî de bu kaydı sahîh görmüştür (Tirmizî, Ce­nâiz: 39.). Şâfi‘î'ye göre Fâtiha okumak farzdır. Ben de bu kanaat­teyim. Çünkü Hz.Peygamber Fatihasız namazı olmayacağını buyur­muştur. Nitekim Fedâle ibn Ebî Ümeyye’nin de: “Ebubekir ve Ömer’in cenâze namazını kıldıran, Fâtiha okudu” dediği rivâyet edilir (Bu rivâyeti, Buhârî, Târîh’inde kaydetmiştir (Neylu’l-Evtâr: 4/60)).

Hâkim’in çıkarımına göre Abdullah ibn Abbâs, Ebvâ’da kıl­dırdığı bir cenâze namazında “Tekbîr almış, yüksek sesle Fâtiha oku­muş, Peygamber’e salâvât okumuş, sonra ‘اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أمَتِكَ يَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيكَ لَكَ وَ يَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ، أَصْبَحَ فَقِيرًا إلَي رَحْمَتِكَ وَ أَصْبَحْتَ غَنِيًّا عَنْ عَذَابِهِ يخْلي مِنَ الدُّنْيَا وَ أَهْلِهَا. إنْ كَانَ زَاكِيًا فَزَكِّهِ وَ إنْ كَانَ مُخْطِئًا فَاغْفِرْ لَهُ. اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أجْرَهُ وَ لاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ: Allahım, senin kulun ve erkek-kadın kulunun oğlu olan bu insan, senden başka tanrı olmadığına; Muhammed’in de senin kulun ve elçin olduğuna tanıklık etmekteydi. Şimdi dünyâyı ve dünyâ halkını koyup gitmekte olan bu kul, senin rahmetine muhtaçtır; sen ona azâbetmeğe muhtaç değilsin. Allahım, eğer temiz, yüce bir rûh ise onun derecesini yük­selt. Hatâlı ise onu bağışla. Allahım, onun sevâbından bizi yoksun bırakma. Onun ardından bizi şaşırtma!’ Sonra üç kez tekbîr alıp cemâate dönerek şöyle demiştir:

– Ey insanlar, namazda açıktan okudum ki bu(Fâtiha ve du‘âları okuma)nın sünnet olduğunu bilesiniz.” (Hâkim, el-Mustedrek, Cenâiz: 1/359; Neylu’l-Evtâr: 4/61)

(devamı yarın..)