ALLAH’IN RAHMETİ DÜNYADAKİLERİN DUALARINA BAĞLI DEĞİL­DİR (2)
Pazar, 05 Mart 2017 00:00

ALLAH’IN RAHMETİ DÜNYADAKİLERİN DUALARINA BAĞLI DEĞİL­DİR (2)

(...dünden devam)

Toplumu etkileyen liderler öyle söyledikleri için öteki insanlar da onların doğru söylediğini sanıyor, onlara uyarak inkâr ediyorlardı. Eğer fert fert veya birkaç kişi bir araya gelip ön yargıları bir kenara bırakarak sağduyu ile konuyu güzelce düşünselerdi, Hz. Muham­med'e gelen sözlerin uydurma veya cin telkini olamayacağını, bir insanın da bu sözleri kendiliğinden söyleyemeyeceğini anlar ve ona inanırlardı. İşte Kur'ân onları, başkalarının etkisinde kalmadan sağduyu ile düşünüp inanmağa davet etmektedir.

Surenin 45’nci âyetinde Peygamberleri yalanlayanların, Al­lah'ın azâbına çarpıldıkları belirtilmişti. İşte bu âyetlerde de Hz. Muhammed'i yalanlayan müşriklerin böyle bir azâba çarpılacakları ihtâr ediliyor ve o azâba uğrayacakları zaman hallerinin nasıl olacağı anlatılıyor:

51: Ey Muhammed, korku ve dehşete kapılıp telâşa düştük­leri zaman sen onların hallerini bir görsen! Hepsi birden hiç ummadıkları yakın yerden yakalanırlar. O zaman Allah'ın vahiyle­rine ve Elçisine inandıklarını söylerler ama inanmak artık çok uzakta kalmıştır, geriye dönüp onu alamazlar. Onlar daha önce inkâr etmiş­lerdi. Gayba (gizliye) taş atıp duruyorlardı. Bilmeden gerçeği inkâr ediyor, ona büyüdür, şiirdir, uydurmadır diyorlardı. Çok uzakta görülmeyen hedefe atış yapmak nasıl boş ise bunların Kur'ân ve Hz. Muhammed hakkındaki sözleri de öyle boş idi. Görülmeyen hedefe atılan şeyler gibi bunların attıkları sözler de hiç gerçeğe isabet etmiyordu.

Burada Hz. Muhammed'e ve Kur'ân'a engel olanların, yakın­da bir azâba uğrayacakları ve o azâb geldiği zamanki durumları tasvir edilmektedir. İşaret edilen bu azâb, dünyâ azâbı mıdır, âhiret azâbı mıdır, bu husus, ihtilâf konusu olmuştur. Bazılarına göre bu âyetler, Bedir'de öldürülecek müşriklerin durumunu tasvir etmekte­dir. Bazılarına göre de bu azâb, müşriklerin uğrayacakları âhiret azâbıdır (Câmi'u'l-beyân: 22/107-108.).

Kıyâmet azâbı olması da muhtemeldir ama biz bu âyetlerle müşriklerin, dünyada çarpılacakları azâba işâret edildiği kanısın­dayız. Çünkü 45’nci âyetin sonundaki: "Daha önce benzerlerine yapıldığı gibi" cümlesi, bu azâbın, öteki inkârcıları çarpıp mahveden azâb gibi bir dünya azâbı olduğunu gösterir.

İşte gerçeği ispat için anlatılan çeşitli kanıtlardan sonra müş­riklerin inkârlarının sonucunu tasvir eden bu sahne ile sûre sona ermektedir. Gaye, müşriklerin içinde pişmanlık duygusu uyandırıp onları Hakka yöneltmektir.

***