NAMAZDA OKUNACAK KUR'ÂN (2)
Pazar, 31 Temmuz 2016 00:00

NAMAZDA OKUNACAK KUR'ÂN (2)

(...dünden devam)

"Ey Rabbimiz, bizimle toplumumuz arasındaki işi gerçekle açığa çıkar, muhakkak ki Sen (gerçekleri) açığa çıkaranların en iyisisin!" (A’râf Sûresi: 89)

"Rabbimiz, bize sabır ihsan eyle ve bizi Müslüman olarak öldür." (A’râf: 126)

"Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Dünyâda da, âhirette de benim yârim sensin! Beni Müslüman olarak öldür ve beni iyilere kat!" (Yûsuf: 101)

"Rabbimiz, bizi zâlimlere tecrübe konusu yapma (onları, bize musallat ederek bizi onlarla deneme). Rahmetinle bizi, inkârcılardan kurtar!" (Yûnus: 85)

"Rabbimiz, bizi inkâr edenler için bir sınav yapma (bizi onların baskı ve işkencesi altına düşürme), bizi bağışla. Rabbimiz, yegâne gâlib, hüküm ve hikmet sâhibi, ancak Sensin, Sen!" (Mümtehine: 5)

"Rabbimiz, Sen bizim içimizde gizlediğimizi ve açığa vurduğumuzu hep bilirsin. Ne yerde, ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz... Rabbim, benim zürriyetimi namazı kılan insanlar yap. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anamı, babamı ve inananları bağışla!" (İbrâhîm: 38-41)

"Rabbim, beni girdireceğin yere doğruluk girdirişi ile girdir, beni çıkaracağın yerden doğruluk çıkarışı ile çıkar. (Beni nereye göndereceksen hoş bir şekilde oraya girdir ve çıkaracağın yerden de beni hoş bir şekilde çıkar). Bana katından yardım eden bir delil ver!" (İsrâ: 80)

"Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve bize işimizde başarı ihsan eyle!" (Kehf: 10)

"Rabbim, göğsümü aç, bana işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz (meramımı güzel anlatma gücü ver bana) ki sözümü anlasınlar,... Rabbim, ilmimi artır!" (Tâhâ: 25-28, 114),"Rabbim, beni yalnız bırakma, Sen vârislerin en iyisisin." (Enbiyâ: 89)

"Rabbim, beni mübarek bir inişle indir, sen konuklayanların en hayırlısısın. Rabbim, beni zâlim kavmin içinde bırakma! Rabbim, şeytanların dürtüklemelerinden Sana sığınırım. Ve onların, yanıma uğramalarından Sana sığınırım. Rabbim, bağışla, merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!" (Mü’minûn: 29, 94, 97, 98, 118)

"Rabbimiz, bize gözler sevinci (gönüller açan) eşler ve çocuklar lütfeyle ve bizi (Senin azabından) korunanlara önder yap." (Furkan: 74)

"Rabbim, bana hüküm (yüksek bilgi, olgun hareket) ver ve beni sâ­lihler zümresine kat!" (Şuarâ: 83)

"Rabbim, bana ve anama, babama lütfettiğin ni'mete şükretmemi, Senin beğeneceğin faydalı bir iş yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle beni iyi kullarının arasına sok." (Neml: 19)

"Rabbim, ben nefsime zulmettim, beni bağışla! Rabbim, beni zâlim toplumdan kurtar!" (Kasas: 16, 21)

"Rabbimiz, Sen rahmet ve bilgice her şeyi kuşattın. Tevbe edip Senin yoluna uyanları bağışla, onları Cehennem azabından koru!" (Mü’min (Ğâfir): 7)

"Rabbimiz, bizden azabı kaldır, zira biz kesinlikle inanıyoruz." (Du­hân: 12)

"Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla. Kalb­lerimizde, inananlara karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, Sen çok şef katli, çok merhametlisin!" (Haşr: 10)

"Rabbimiz, Sana dayandık, Sana yöneldik. Dönüşümüz Sanadır!" (Mümtehine: 4) "Rabbimiz, nûrumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü Sen her şeye kādirsin!" (Tahrîm: 8)

"Rabbim, beni, anamı, babamı, inanarak evime gireni, inanan erkek ve kadınları bağışla. Zâlimlerin de sâdece helakini artır!" (Nûh: 28)

***