NAMAZDA OKUNACAK KUR'ÂN (1)
Cumartesi, 30 Temmuz 2016 00:00

NAMAZDA OKUNACAK KUR'ÂN (1)

Hocam bazı namaz surelerinin mealini okuduğumda namazda okunması ne alaka diyorum. Mesela Fil ve Kureyş gibi sureler. Hocam siz namazınızda hangi sureleri okuyorsunuz? Bir de sünnet namazları hakkında bilgi verir misiniz? ...

Cevap: Müzzemmil Suresinin 20'nci âyetinde namazda: "Kur'ân'dan kolayınıza geleni okuyunuz!" buyurulmaktadır.

Namazda okunan Kur'ân, konusu ne olursa olsun, Cebrail'in vahyidir. İnsan sözü değildir. İşte biz o vahiy sözlerini teberrüken okurken Allah'ın vahyi olduğunu düşünürüz. Saygı ile Allah'a yöneliriz.

Ama siz bazı âyetlerin içeriğini namazda okumayı uygun görmüyorsanız açın Kur'ân'ı, namazda okunmasını uygun bulduğunuz âyetleri okuyun. Dua âyetlerini okuyun. Ben size duâ âyetlerinden bir kısmını yazayım:

Kur'ân-ı Kerîm'de çeşitli peygamberlerin ağzından en güzel dualar nakledildiği gibi yüce Mevlâ da Peygamberimize çok kapsamlı dualar öğretmiştir. Bunların meallerini yazıyorum. Bunları içtenlikle okuyup Cenabı Allah'tan niyazda bulunmalıdır:

"Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. O Rahmân'dır, Rahimdir. Din gününün sahibidir. (Yâ Rabbi) ancak Sana kulluk ederiz, ancak Senden yardım isteriz. Bizi doğru yola ilet. Ni'met verdiğin kimselerin yoluna; kendilerine gazabedilmiş olanların ve sapmışların yoluna değil (yâ Rabbî)!" (Fatiha Sûresi)

"Rabbimiz, (yaptıklarımızı) bizden kabul buyur, şüphesiz Sen işitensin, bilensin. Rabbimiz, bizi Sana teslim olan insanlar yap, neslimizden de Sana teslim olan bir ümmet çıkar. Bize ibâdet yerlerimizi göster. Tevbemizi kabul et, zira tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak Sensin, Sen." (Bakara: 127-128.)

"Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, Âhiret'te de iyilik ver, bizi ateş azabından koru." (Bakara: 201)

"Rabbimiz, üzerimize sabır dök. Ayaklarımızı sağlam tut ve kâfir milleıe karşı bize yardım et." (Bakara: 250)

"Rabbimiz, işittik, itaat ettik. Bizi bağışlamanı dileriz. Dönüşümüz Sanadır... Rabbimiz, unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Rabbimiz. Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi atfet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirlere karşı bize yardım eyle!” (Bakara: 285-286)

"Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi eğriltme, bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz Sen çok bağış yapansın. Rabbimiz, Sen mutlaka insanları, asla şüphe olmayan bir günde bir araya toplayacaksın (O günde bize yardım eyle)!" (Âl-i İmrân: 8, 9)

"Rabbimiz, biz inandık, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru!" (Âl-i İmrân: 16)

"Rabbimiz, Senin indirdiğine inandık, peygambere uyduk. Bizi şahitlerle beraber yaz." ( Âl-i İmrân: 53)

"Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizde taşkınlığımızı, ifrât ve israfımızı bağışla, ayaklarımızı (Senin yolunda) sağlam tut, kâfir topluma karşı bize yardım eyle.” (Âl-i İmrân: 147)

"Rabbimiz, bu Kâinât'ı boş yere yaratmadın. Sen yücesin, bizi ateş azabından koru. Rabbimiz Sen birini ateşe soktun mu onu perişan etmişsindir. Zâlimlerin yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz, ‘Rabbinize inanın!’ diye îmâna çağıran birini işittik. O'na inandık. Rabbimiz bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, iyilerle beraber canımızı al. Rabbimiz, bize, elçilerine va'dettiğini ver, Kıyamet günü bizi yüz üstü bırakıp rezil etme. Zira Sen verdiğin sözden caymazsın!" (Âl-i İmrân: 191-194)

“Allâh’ım, Rabbimiz, bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için (o gün) bir bayram olsun ve (o olay) Senden de bir mu‘cize olsun. Bizi rızıklandır, Sen rızık verenlerin en hayırlısısın!’” (Maide: 114)

(devamı yarın..)