KELİMEİ ŞEHÂDET HER YERDE AYNIDIR
Perşembe, 28 Temmuz 2016 00:00

KELİMEİ ŞEHÂDET HER YERDE AYNIDIR*

Sayın Hocam, yazılarınızı hemen her gün okumama rağmen aşağıdaki sorularımın cevaplarına rastlamadım.

Soru 1: Kelimei Şahaddet getirilirken sonunda Abduhu ve Resuluhu diye bitiriliyor. rkkenli vatandaşlardan başka kimler Kelimei Şehâdetin sonunda "Abduhu ve Resuluhu" diyor.

Örneğin: sırlı bir müslüman kelimei şehâdetini getirirken

"Abduhu ve Resuluhu" diye mi bitiriyor?

Soru 2: Kelimei Şehadetin orjinalinin sonunda "Abduhu ve Resuluhu" diye bir şey var ? Varsa diğer ülke müsmanları neden sonunda "Abduhu ve Resuluhu" demiyorlar?

Cevap: Doğrusu sizin mailinize şaşmamak mümkün değil. Abduhu ve Rasuluh: Hz. Muhammed'in, Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna tanıkk ederim demektir. Şehadet kelimesinin birinci cümlesi, Allah'ın birliğini, ikinci cümlesi olan bu cümle de Hz. Muhammed'in, Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu vurgulamaktadır. Kelimei Şehâdet sır'da da böyledir, İran'da da böyledir, Pakistan'da da böyledir, dünyanın her ülkesinde de böyledir. Sanıyorum siz Kelimi Şehâdetle Kelimei Tevhîdi birbirine karışrıyorsunuz. Kelimei Tevhîd şudur: Lâilâhe illâllah, Muhammedun Resulullah;

mânâsı: Allah'tan başka tanrı yoktur, Muhammed Allah'ın elçisi dir. İşte bu, Kelimei Tevhîddir.

Kelimei Şehâdet ise: Eşhedu en lâilâhe illâllah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve Resuluh: Allah'tan başka tanrı olmadığına tanıklık ederim; Muhammed'in de Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna tanıkk ederim. Namazın oturuşunda okunan Tahiyyât'ın ardından da bu Kelimei Şehâdet okunur. nyanın her tarafında dili ne olursa olsun tün müslümanlar böyle şehadet getirirler. Zaten bunu inanarak söylemeyen kimse Müslüman değildir.

Siz nasıl böyle bir yargıya vardınız bilemem. Ama yanlış bilginizi düzelteceğinizi umarım. Zaten düzeltme amacınız olmasaydı bunu bana sormazdınız.

 


*yazı arşivden alınmıştır