NEDEN ÇOCUKLAR CEZA GÖRMEZ, CENNETE GİDERLER?
Perşembe, 21 Temmuz 2016 00:00

NEDEN ÇOCUKLAR CEZA GÖRMEZ, CENNETE GİDERLER?*

Neden çocukken ölen cennete gidiyor da biz cennete gitmek için türlü sınavlardan geçiyoruz? Kızıma çocukken ölen birinin cennete gideceğini söyledim o da şimdi ölmek istiyor. Ne diyeceğimi bilemedim, çünkü ben de onun gibi düşünüyorum. İki ay önce eşimi kaybettim, çok acı çekiyorum! Keşke çocukken ölseydim de bu sınavlara maruz kalmadan cennete gitseydim! Haksızlık değil mi? ...

Cevap: Çocukken ölen, günahsız öldüğü için cennete gider. Günah işlememiş masum bir ruhun cehenneme atılması Hakka reva mı, Allah'ın adaletine sığar mı?

Ama düşünce olgunluğuna eren kimse, yaptıklarından sorumlu olur. Yanlış yaparsa cezalandırılır. Yasal açıdan da öyle değil mi? Çocuklara ceza verilir mi? Faraza 4 yaşındaki veya beş yaşındaki bir çocuk tabancayı çekip cinayet işlerse hapishaneye atılmaz, neden? Cezai yeterliği yoktur da ondan. O ne yaptığını bilmez, iyiyi kötüyü ayırdedecek olgunluğa gelmemiştir de ondan.

Hem "Öyle ise ben de çocuk iken ölmek isterdim!" sözü sizi nereye götürür? Allah insanları olgunluk için yaratmıştır. İnsan büyüyecek, akıl düşünce düzeyine kavuşacak, iyiyi kötüyü ayırt edecek yaşa gelecek, şeytanın dürtüsü ile meleğin ilhamı arasında kalacak, iki etkiden birini seçecek. Melek ilhamıyla giderse düzelecek, yücelecek, şeytan vesvesesine uyarsa bozulacak, ruhu kirlenecek. Birinci durumda yani ruhen arınmış halde olursa cennete gidecek, ikinci durumda kirlenmiş olan ruhunun arınması için cezaevine gönderilecek.

Çocuk cennete gitse de onun makamı aşağılarda olur. Olgunlaşıp günahlardan kaçan, Hakk'ın buyruğuyla yücelen insan ise yüksek cennetlere gider. Çocuğun cenneti ile olgun erginin cenneti aynı değildir. Çocuk, hayatın sınavlarından geçerek olgunlaşmış kâmil insanın manevi mertebesine ulaşamaz.

Hakk'ın kader sırrını kimse bilemez. Onu niçin çocuk öldürdü, beni niye büyüttü de günahlara daldım, diyemez. "Allah yaptığından sorulmaz. Ama insan yaptıklarından hesap vermek zorundadır." (Enbiya: 23). İnsanın, kendisine olgunluk yaşına gelme fırsatı veren Allah'a şükretmesi gerekir. Böyle itirazlarla hiçbir şey çözülmez, hiçbir yere varılmaz. Tek çare Hakk'ın kaderine teslim olmak ve O'nun gösterdiği yolda gitmektir.

*yazı arşivden alınmıştır