TAHA SURESİ 1.-3. ÂYET VE BAKARA SURESİ 201. ÂYET
Salı, 19 Temmuz 2016 00:00

TAHA SURESİ 1.-3. ÂYET VE BAKARA SURESİ 201. ÂYET

Sayın hocam  sizi yine bilgisizliğimden gelen bir soru ile rahatsız ediyorum. Aşağıda yazdığım ayet acaba hangi surenin kaçıncı ayeti? Türkçe anlamı?

"Rabbi's-rah li Sadri ve yessir li emri, vah’lul ukdeten min lisani, yefkahu kavli. Rabbena atina fi'd-dunya haseneten ve fil ahirati haseneten vakina azaben-nar "

Allah sizden razı olsun, başımızdan eksik etmesin.

Saygılarımla..

Cevap:İlk üç âyet Taha Suresindedir. Peygamberlikle görevlendirilen Hz. Musa'ın Cenabı Hak'tan niyazıdır: Musa kendisini peygamberlikle görevlendirilen Allah'a diyor ki: "25- (Mûsâ) dedi ki: "Rabbim, benim göğsümü aç (risalet görevini yüklenebil­mesi için yüreğimi genişlet)"26- "Bana işimi kolaylaştır."27- "Dilimin düğümünü çöz".28- "Ki sözümü anlasınlar" (Taha: 25/28)

İkinci âyet Bakara Suresinin âyetidir: 201. âyetidir. Âyet dünya peşinde koşan, âhireti düşünmeyen insan ile hem dünyanın hem de âhiretin iyilğini isteyen mü'min insanın talebini anlatmaktadır: "İnsanlardan kimi ‘Rabbimiz bize dünyâda ver!’ der; onun âhirette bir payı yok­tur. 201- Onlardan kimi de: ‘Rabbimiz, bize düny­âda da güzellik ver, âhirette de güzellik ver, bizi ateş azâbından koru!’ der." (Bakara: 200-201)