ADAK (3) *** TASAVVUF HK.
Perşembe, 14 Temmuz 2016 00:00

ADAK (3)

(...dünden devam)

Geçmiş zamanlarda olan bir şeyi adamak, kendi malından fazla bir şeyi adamak, kendi mülkünde olmayan bir şeyi adamak da sahîh olmadığı gibi, hırsızlık ve diğer günah işleri adamak da sahîh değildir. Bunlar adansa da yerine getirmek haramdır.

Adakta zaman, yer ve para tâyininin önemi yoktur. Adağı şarta bağlamışsa o şart olmadan adağı yerine getirmek caiz değildir. Yaparsa üzerinden vâcib düşmez. Meselâ: "Ali askerden gelirse kurban keseceğim" diye adayıp da Ali daha askerden gelmezden kurbanı kesse, Ali gelince tekrar kurban kesmesi lâzımdır.

Şa'bân ayında oruç tutmayı adamış olan, başka bir ayda oruç tutsa, Mekke'de kılmayı adadığı namazı Mısır'da kılsa; Hacı Bayram Camii’ne halı sermeyi adayan, Yeşil Ahi Câmii’ne serse, “falan fakire şu elimdeki on lirayı vereceğim” diyen adam, başka bir fakire başka bir on lira verse olur. Çünkü adakta mekân, zaman, para ve fakir tâyinine itibar yoktur. Yalnız miktar tâyini önemlidir. Ne kadar para vermeyi va'detmişse ondan aşağı vermemesi lâzımdır.

Nezir Allah için yapılır, yaratıklar için nezir yapılamaz. Türbelere mum, yağ, kurban vs. adamak sahîh değildir. Yalnız orada bulunan fakirlere yardım yahut falanın mescidine hasır almayı, ampul almayı adamak, hem Allah için hem de fakirlere yardım olacağından sahihtir.

 ***


 

TASAVVUF HK.

Selam... Hocam geçen gün mail atmıştım size... Tasavvuf ile uzun zamandır ilgilenirim... Ancak hepsi kitabî bilgilerdi. Biri ile tanıştım ve bir esma’yı söylememi telkin etti ve yaptım... Bazı şeyler yaşadım ve bunun üstüne bazı dualar verdi ve yaşadıklarım yoğunlaştı... Sonra bu kişi ile bağlantımız bir şekilde koptu...

Bir hocaya bu duaları sordum bu dualarda yanlışlık var doğrusu bu dedi... Size bunlar hakkında soru sormak isterim... Ve ilerlemem konusunda bazı tavsiyeler isterim uygun görürseniz...

Bu çağda bu konu hakkında sorabilecek güvenilir insan sayısı maalesef az... Sizi kendime yakın gördüğümden dolayı sormak isterim... Söylediğiniz kitapların siparişini verdim...

İş ve ev telefonunuzdan size ulaşamadım... Kapınızı çalıyorum... Lütfen davet buyurun...

Cevap: Ben şimdi tatildeyim. Bana ancak Ağustos sonlarına doğru ulaşa­bilir­siniz. İcabederse gelirsiniz, görüşürüz. Selamlar.