ARNAVUT MÜSLÜMANLA EVLENEBİLİR MİYİM? *** ÖRTÜNMEK
Salı, 28 Haziran 2016 00:00

ARNAVUT MÜSLÜMANLA EVLENEBİLİR MİYİM?

Sayın Hocam, ben Almanya’da yaşıyorum. Erkek arkadaşım Arnavut, Müslüman. evlenmemiz günah mı? İkimiz de Müslümanız. Şimdiden teşekkür ederim cevap için...

Cevap: Müslüman Müslümanla evlenebilir. Milliyet ve ırk farklılığı evlenmeye engel değildir. Ayrıca Müslüman erkek Kitap ehli yani Yahudi veya Hristiyan bir kadınla da evlenebilir. Ama Müslüman kadının, Kitap ehli erkekle evlenip evlenmeyeceği hakkında görüş ayrılığı vardır. Özetle kızım sen Müslüman Arnavut arkadaşınla evlenebilirsin.

 


 

ÖRTÜNMEK

Hocam merhaba, başörtüsü farz mıdır? Teşekkür ederim...

Cevap:  Kur'ân bir şeyin yapılmasını emrediyorsa o şey farzdır. Kur'ân inanmış kadınların başörtülerini yaka yırtmaçlarının üstüne koymalarını emrediyor. İşte Nur Suresinin 31'nci âyeti: "İnanan kadınlara da söyle: ‘Bazı bakışlarını kıssınlar, ırzlarını korusunlar. Süslerini göstermesinler. Ancak kendiliğinden görünen­ler hariç (Bunların görünmesinde bir günâh yok­tur. Bir tefsîre göre süsten maksat, süs yerleridir. Buna göre kendiliğinden görünecek süs yerleri, örtünme hükmü dışında tutulmuştur. Bir şeyi alıp verirken, hattâ örtüsünü örterken dahi ellerin görünmesi zarurîdir. El, yüz ve ayaklar örtünme­den mu‘âf tutulmuştur.). Başörtülerini (göğüs) yırtmaçlarının üstüne koysunlar. Süslerini kimseye göstermesin­ler. Yalnız kocalarına yahut babalarına yahut kocalarının babalarına yahut oğullarına yahut koca­larının oğullarına yahut kardeşlerine yahut kardeşle­rinin oğullarına yahut kız kardeşlerinin oğullarına yahut kadınlarına yahut ellerinin altında bulunan(köle)lerine yahut kadına ihtiyacı bulunmayan er­kek tâbi'lerine (Yani hizmetçilere, yardıma muhtaç ihti­yarlara, bunaklara ve dilencilere.), yahut henüz kadınların mah­rem yerlerini anla­mayan çocuklara gösterebi­lirler. Gizledikleri süslerin bilinmesi için ayak­larını vurmasınlar. Ey mü'­minler, topluca Allah'a tevbe edin ki felâha eresiniz.”