ESER SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI (1)
Pazartesi, 20 Haziran 2016 00:00

ESER SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI (1)

Taha Suresinde geçen "Eser" kelimesi, iz anlamına mı yoksa şerît anlamına mı gelir?

Sevgili hocam, Taha suresinde 83 üncü ayette ....alâ eserî..... ve 96 inci ayette ....min eseri r-rasul.....ifadeleri kullanılmaktadır. Tefsirde de okudum fakat özellikle bu ikincisinde eser kelimesiyle kasıt nedir diye düşündüm, tabi resulün kim olduğu ile ilgili de ihtilaf var(siz Cibril diyorsunuz Ebu Müslim ve Fahreddin Razi Musa diyorlar) ne olabilir diye düşündüm. Cevap için vaktiniz olmazsa şayet bir görüştüğümüzde inşallah tekrar sorarım hocam. Saygı ve sevgiyle ellerinizden öperim...

Cevap: Bu sorunun cevabı Taha Suresinin Tefsirinde var ama herhalde son kısmı dikkatli okumamışsınız. Şimdi Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsîrinden konuyu aktarıyorum. Sen de öğrenirsin, merak edenler de.

"Seni kavminden çabucak ayrıl(ıp gel)meğe sevk eden nedir? (Niçin onları hemen bırakıp geldin) ey Mûsâ?" (dedik). Dedi: "Onlar benim arkamdan geliyorlar, ya Rabbi râzı olman için sana çabuk geldim." (Tâhâ: 83-84)

Taha: 83-89: Hz. Mûsâ, Fir'avn'ın helâkinden sonra otuz gece Rabbine ibadet etmeyi adamış, yerine kardeşi Hârûn'u bırakarak çabucak Tûr'a gelmiş, orada ibadete çekilmiş, otuz geceyi de kırka tamamlamıştır. Yüce Allah, huzurunda ibâdetle meşgul bulunan Mûsâ'ya, niçin hemen kavmini bırakıp çabucak geldiğini sormuş, o da kavminin, kendi ardından gelmekte olduğunu, Rabbi memnun etmek için çabucak huzuruna koştuğunu söylemiştir. Allah da Mûsâ'ya, kendisinden sonra kavmini sınadığını, Sâmirî'nin onları yoldan çıkardığını bildirmiştir. Durumu öğrenen Mûsâ, esefle kavmine gelmiş, "Ey kavmim, Rabbiniz size güzel va'idde bulunmadı mı, buyruklarını tuttuğunuz takdirde size dünyâ ve âhiretin iyiliklerine kavuşacağınızı bildirmedi mi? Allah'ın verdiği söz size pek uzak mı geldi? Onun şimdiye dek size yaptığı iyilikleri, zaman geçince unuttunuz mu? Yoksa siz, üstünüze Allah'ın gazabının, belâsının inmesini mi istiyorsunuz ki bana verdiğiniz sözden caydınız?" demiş.

İsrail oğulları, özür dileme tarzında bu buzağıyı kendi mallarından değil, Mısırlılardan emanet alıp getirdikleri zinet eşyasından yaptıklarını söylemişlerdir. Mısır'dan kaçacakları sırada Mısırlılardan zinet eşyası, yardım almışlar, bunları beraberlerinde getirmişlerdi. Başkasının malını almanın günahından kurtulmak için Samirî'nin teşvikiyle bunları ateşe atmışlar, Samirî de kendi elindekini atmış ve bu altun ve gümüş eşyayı eritip ses çıkaran bir buzağı heykeli yapmış.

(devamı yarın..)