KURBANIN HÜKMÜ (2) *** ESMA-İ HÜSNA ZİKRİ BİD’ATTİR
Çarşamba, 15 Haziran 2016 00:00

KURBANIN HÜKMÜ (2)

(...dünden devam)

Yeni İslâm İlmihalinde Kurbanın hükmü şöyle açıklanmıştır:

Kurban, üç mezhebe göre sünnet-i ayn-ı müekkededir. Faili sevap alır, terk eden cezaya duçar olmaz. Hanefilere göre de kurban sünnet-i ayn-ı müekkededir. Hanefîler bu sünnete vâcib diyorlar.

Kurbanın vâcib olması için Müslüman olmak, hür olmak, mukîm olmak ve dînen zengin sayılacak derecede servet sahibi olmak lâzımdır.

Kurbanda zenginlik ölçüsü yani nisabı, fitrenin nisabının aynıdır. Bunda nisabın yıllanmış, büyüyücü, artıcı olması şart değildir. Bayram sabahı, borcundan ve temel ihtiyaçlarından fazla olarak 200 dirhem gümüş, 20 miskal altın veya bunların karşılığı para ve mala s(yani yaklaşık on bin lira fazla paraya) âhib bulunan kimseye kurban kesmek Hanefi mezhebi âlimlerine göre vacib, ama diğer çoğunluk âliklere göre sünnettir. Oturduğu evden başka evi bulunan kimseye de kurban düşer.

Misafire kurban kesmek vâcib değildir. Nisâb miktarı malı olmayanların kestikleri kurban, nafile olduğu gibi Mekke'nin yerlisi olmayan hacıların kestikleri kurban da nafiledir.

Sonuç, hacca giden kurban kesmek isterse keser. Ama sadece hac yapanın kurban kesmesi gerekmez.

Fakat hacca gitmemiş olanların kurban kesmesi, bir emir değil, İbrahim'den kalma sünnettir. Bunu ben söylemiyorum, Peygamberimiz söylüyor: "Bu kurbanlar, atanız İbrahim'in sünnetidir!"

Peygamberimiz kurban kesmiştir ama her kurban bayramında kurban kestiği sabit olmadığı gibi halifeler de hac dışında kurban kesmemişlerdir. Şafiiler de kurbanı sünnet bilirler. Ben de sünnet olduğu kanaatindeyim.

Kurban, insanların değerlendirmesi için değil, Allah için kesilir. Kesmezsem şöyle böyle derler düşüncesinin dinle ilgisi yoktur. Zaten bu niyetle kurban kesmek riyaya girer. 

 


 

ESMA-İ HÜSNA ZİKRİ BİD’ATTİR

Merhaba,

Esmaül-hüsna zikirlerine başlamak istiyorum, ancak okuduğum birçok yerde ebced değerlerine göre çekilmesi gerektiği yazıyor. Çeşitli esmaül-hüsna kitaplarında ise hep farklı sayılar var. Benim bu zikirleri sadece ebced değerlerine göre mi çekmem gerek, yoksa istediğim kadar çekmemin bir sakıncası var mı?

Cevap: Ben öyle hurafelere aşina değilim. Esma-i hüsna zikirleri ne farzdır, ne sünnettir. Sadece bid'attir. Peygamber Aleyhisselâm böyle bir zikir çekmemiştir. Ebced değerleri ise tamamen hurafedir. Siz bana böyle şeyleri hiç sormayın. Çünkü bunlar dinin saf halinde bulunmayan katmalardır.