KUŞKULARIMI AÇIKLIĞA GİDERMEK İÇİN BANA YARDIMCI OLUN LÜTFEN (1)
Cumartesi, 11 Haziran 2016 08:17

KUŞKULARIMI AÇIKLIĞA GİDERMEK İÇİN BANA YARDIMCI OLUN LÜTFEN (1)

Efendim Sayın Süleyman Hocam, sizi medyadaki programlarınızdan takip ediyorum. Fakat bugünlerde kafam çok karışık ve bazı cevaplayamadığım sorular var aklımda. Hemen kısaca sormak istiyor ve yardımınızı rica ediyorum ivedilikle. Aksi takdirde imanım çok zayıflayacak. Beni ancak siz kurtarabilirsiniz..

1.Kur’ân’da Allah'ın çok merhamet ve çok rahmet sahibi olduğu, kullarını çok gözettiği ve çok esirgediği gibi birçok ayet var bilindiği üzere. Ben çok belgesel seyreden bir kimseyim. Özellikle National Geographic çok seyrederim. Orda aslanların ceylanları, karacaları öldürmelerini seyrediyorum. Yılanların fareleri yemelerini görüyorum. Daha birçok yeme, parçalama, kan akıtma vs var. Doğa bir dizi trajediden oluşuyor. O yem olan canlılardaki ölüm korkusunu ve acıyı gözlerindeki ifadeden, çıkardıkları seslerden anlayabiliyor ve hissediyorum. Ve çok üzülüyorum. Şimdi sormak istiyorum; Allah neden böyle bir düzen yarattı? Neden daha soft(yumuşak) bir düzen yaratmadı?? Örneğin bir arkadaşımın dediği gibi bütün canlılar ot ile beslenebilirdi ve daha az acı olurdu. Neden bu tasarlanmadı? Rahmet bunun neresinde? Esirgeme bunun neresinde?

2. Annem alzheimer hastasıdır. Annem çok çekiyor şu anda. “Eren beni kurtar! Eren beni kurtar!” diye inliyor ve ağlıyor. Peki, yine soruyorum; Allah rahmet sahibi ve kullarına karşı çok merhametliyse neden böyle bir yaşlılık ve hastalık veriyor kullarına? Neden onlar acı çekiyor? Ve tabii daha birçok hastalığı da sayabiliriz kulların, insanların acı çektiği duçar olduğu.

3. Bir ateist sitesine girdiğimde şöyle bir argüman sunuyorlar:

Evet, bu evrende bir akıl, bir şuur gözüküyor ve bir tanrıya inananlar, bu aklı bu şuuru o ezelden beri var olan bir tanrıya atfediyorlar. Hâlbuki bigbangdan itibaren o zekâ, o şuur, o akıl evrenin bizzat kendisine atfedilemez mi?

Bu sorularıma cvp verirseniz beni çok büyük bir kafa karışıklığından kurtarırsınız sevgili Süleyman hocam. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürü bir borç bilirim. Saygılarımla...

Cevap: Sizin imanınızı güçlendirmek benim elimde değil. Yüzeysel düşünürseniz öyle hükmedersiniz. Doğada bazı canlılar et obur, bazıları ot oburdur. Öyle yaratılmıştır. Aslanlar yaşamak için et yiyeceklerdir. Koyunlar, ceylanlar ve benzerleri de ot yiyerek yaşarlar. Et yiyen hayvan bir başka canlıyı parçalıyor. Bu insana acı ve adaletsiz gibi geliyor ama bu duygular hep yüzeysel bakıştan kaynaklanır. Ot yiyerek daha az acı çekilirmiş. Kim demiş? Otlar da cansız mı? Zaten cansız olsa gıda olmaz. Taş yiyen var mı? Çünkü taş gıda değildir, canı yoktur da ondan.

(devamı yarın..)

Son Güncelleme: Cumartesi, 11 Haziran 2016 08:28