OYAK EMEKLİLİK HAKKINDA
Perşembe, 09 Haziran 2016 00:00

OYAK EMEKLİLİK HAKKINDA

Saygıdeğer Hocam,

Derin ilminize güvenerek size benim için cevabı çok önemli bir sual arz edeceğim.

Benim eşim 2002 yılında uzman çavuş olarak Askeriye bünyesinde çalışmaya başladı. İşe başlarken ek olarak ikinci bir emeklilik olsun diye OYAK emeklilik için maaşından her ay belli bir miktarı Oyak’a ödedi. 2008 yılında eşim bir karakol baskınında şehit olunca ondan geriye kalan bu emekliliğin toplu parasını mı ödeyelim yoksa emekli edelim maaş mı verelim dediler. Rahmetli eşimden bana miras yolu ile gelen bu durumu maaş ödemesi olarak kabul ettim. Çünkü ondan emanet reşit olmamış iki kızım için de ilerde bir gelir kaynağı olur düşüncesi ile şimdi ayda 500 lira bir emekli aylığı bana ödenmektedir. OYAK ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu adı altında çeşitli gelir kaynakları olan bir kurum yıllık kazançlarının bir miktarını her yıl ana paramin üzerine ekleyerek bana kâr sağlamaktadır. Çevrem bu tip bir emeklilik ödemesinin helal olmadığını söylüyor. Ben ne yapacağımı bilemez durumda çaresiz kaldım. Lütfen bana bu konuda Allah ve kitabının ne uygun gördüğünü yazarsanız ona göre davranayım. Cevabınızı bekliyor olacağım. Saygılarımla....

Cevap: Hanımefendi Allah şehid kocanıza rahmet eylesin. Oyak emeklilik veya bireysel emeklilik kanunla kurulmuş bir sistemdir. Bunda karşılıklı rıza vardır. Kur'ân karşılıklı rıza ile yapılan ticaretin helal olduğunu vurgulamaktadır. Bence bunun, normal emeklilikle büyük bir farkı yoktur. Bu meselede karşılıklı çıkar var ise, alan memnun, satan memnun ise niçin haram olsun? Bunu tefecilik gibi düşünmek doğru değildir. Tefecilikte bir taraf zarar ediyor. İhtiyacını karşılamak için ödünç alan, borcundan ayrı olarak faiz üstleniyor. İstemeye istemeye bu faizi ödüyor. Kur'ân, fukaranın aleyhine işleyen bu sistemi yasaklamıştır. Ama bireysel emeklilikte zorunlu bir ihtiyaç söz konusu değil. Adam kendi isteğiyle bankaya para yatırıyor, belli bir süre sonra sürekli emekli maaşı almak için. Banka da bu parayı çalıştırıyor, büyük para kazanıyor, buna mukabil antlaşma gereği belli süre sonra para yatırmış olana emekli maaşı bağlanıyor. Şayet adam ölürse parası yine zayi olmuyor, yatırılan para varislerine dönüyor. Bunun temeli İslâm'da mudarebe şirketine dayanır.

Özetle bireysel emeklilik haram değildir, haram Kur'ân'da açıkça yasaklanan şeylerdir. Kur'ân'da bireysel emekliliğin haram olduğu hakkında bir hüküm yoktur. Din insanların işini zorlaştırmayı değil, kolaylaştırmayı amaçlar. Sigorta yaptırmak, evini otomobilini sigortalamak, kaza sonunda sigortadan para almak nasıl haram değilse, bireysel emeklilik de öyle haram değildir. Hiç kimsenin kendi kafasından haramlar üretmeğe hakkı yoktur.