EVLİLİK HK. ATEİSTLE EVLENİLİR Mİ?
Pazar, 05 Haziran 2016 00:00

EVLİLİK HK. ATEİSTLE EVLENİLİR Mİ?

Hocam Merhaba, benim sevdiğim bir kız var. Dünya güzeli ve pırlanta gibi bir kalbi var. İyi bir insan, ancak kendisi ateist. Ateist biri ile evlenmenin dinen bir sakıncası var mıdır? Beni bilgilendirmenizi rica ederim. Saygılarımla...

Cevap: Ateist Tanrı tanımaz, Allah'a inanmayan insan demektir. Bu tür insan müşrikten de beterdir. Kur'ân'da müşriklerle evlenmek yasaklanmıştır. Müşrikle evlenmek haram kılın­dığına göre mülhid yani Allah'a inanmayan, dinsiz insanla evlenmek asla caiz değildir. Seçim size aittir. Peygamberimiz "kadınla dört hasletinden (özelliğinden) ötürü evlenilir: Güzelli­ğinden, malından, soyundan ve dindarlığından ötürü. Sen dindar olanı tercih et, mutlu olursun" buyurmuştur.

Aynı konudaki başka bir soruya verdiğimiz cevap da şöyledir:

Ateist Allah'a inanmayan, Allah tanımaz kâfir demektir. Bir Müslümanın ateist bir erkekle evlenmesi veya öyle bir kızla evlenmesi asla caiz değildir. Senin kızın eğer inanıyorsa o kâfir adamla tamamen ilişkisini keser. İnanmıyorsa kendisi bilir. Küfre razı olmak küfür sayılır. Kızın onunla ilişkisini keserse ona kötülük yapmış olacağını düşünüyor ama onunla ilişkiyi kesmezse kendi kendisine kötülük yapacağını niçin düşünmüyor? Karar size ve kendisine aittir.

Bakara Suresinin âyet 221: "Allah’a ortak koşan kadınlarla, onlar inanıncaya kadar, ev­lenmeyin. (Allah’a ortak koşan hür kadın), hoşunuza gitse dahi, ina­nan bir cariye, ortak koşan (hür) kadından iyidir. Ortak koşan erkekler de inanıncaya kadar, onları (kadınlarınızla) evlendirmeyin. (Allah’a ortak koşan hür erkek) hoşunuza gitse dahi, inanan bir köle, ortak koşan (hür) adamdan iyidir. (Zira) onlar ateşe çağırıyorlar. Allah ise izniyle cennete ve mağfirete çağırıyor. İnsanlara âyetlerini açıklıyor ki öğüt alsınlar."

Mümtehine suresi âyet 10: "Ey inananlar, mü'min kadınlar göç ederek size geldiği zaman, onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer onların (gerçekten) inanmış olduklarını anlarsanız, onları kâfirlere geri döndürmeyin. Ne bu(kadı)nlar onlara helâldir; ne de onlar bunlara helâl olurlar. Onların (bu kadınlara) harcadıkları(mehirleri)ni onlara verin. Ücretlerini kendilerine verdiğiniz takdirde bu(kadı)nlarla evlenmenizde sizin için bir günâh yoktur. Kâfir kadınların ismetlerini (nikâh bağlarını) tutmayın (onları salıverin ve kâfirlere katılan kadınlara) harcadığınız(mehri)i isteyin. Onlar da (size katılan kadınlarına) harcadıklarını istesinler. Bu size Allah'ın hükmüdür. Aranızda (böyle) hükmediyor. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir."