EMANET HK.
Cumartesi, 04 Haziran 2016 00:00

EMANET HK.

Hocam bendenizin bir sorusu olacaktı.

Bir şahıs başka bir şahsa bir miktar para, mal eşya emanet edip memleketine döndüğünü kabul edersek, emaneti alan ve muhafaza eden kişi, emaneti evinde yahut iş yerinde saklamayı uygun görmesi halinde ve bu halden dolayı emaneti muhafaza ile sorumlu olan kişinin zaman ve durum itibariyle ailesine ve cana kasıt ve gasp ve yaralama ölümle sonuçlanabilecek bir durum yaşatması sonucunda, emanetin asıl sahibinden, emaneti alan kişi yaşadığı mağduriyet ve zarar hususunda tazmini için bir şey talep edebilir' mi?

Misal: Size bir miktar para emanet ediyorum. Lakin bu emanet para yüzünden sizin ailenizin yaralanmasına kan akmasına ve ailenizden birlerinin ölümüne sebebiyet verdiğimi bir an düşünelim. Lakin benim size verdiğim bu zarardan dolayı sizin veya mağdur ettiğim kişiyi emanet ettiğim para bedeli yahut daha yüksek miktarda bendeniz'den kan parası veya başka isim sıfatlar adı altında tazminat talep edebilir mi bunu sormak istiyorum.

Hocam yanlış olmasın tazminat talebi mümkündür diye bilmekteyim diye tekrar sormak istemekteyim....

Cevap: Eğer emaneti alıp muhafaza etmeyi üstlenen kişi, bu muhafaza eyleminden ötürü başına bir olay veya zarar geldiği takdirde emaneti verenden tazmin şartı koşmuş ise o zaman tazminat talebeder. Ama böyle bir şart koşmamış ise hata kendisinindir. Madem o emaneti muhafaza etmek riskli bir şey idi, niçin aldı? Hata kendisindedir, kendi hatasını başkası niçin ödesin? Hâsılı kanaatime göre bu mesele emanet verenle alan arasındaki ahde bağlıdır.