ERKEĞE KADINDAN DAHA MI ÇOK DEĞER VERİLİYOR?
Cumartesi, 23 Ocak 2016 00:00

ERKEĞE KADINDAN DAHA MI ÇOK DEĞER VERİLİYOR?*

Hocam Merhaba; yazarı olduğunuz Kur’ân Meali'nde Nahl Suresi'nin 58. ve devamı âyetleri cahiliye dönemi Araplarının kızlara olan yaklaşımını ve konunun Allah katında vahametini açıklıyor. Diğer sayfada ise Nahl Suresi 72. âyette "...eşlerinizden de size oğullar ve torunlar yarattı..." şeklinde bir âyet ile bir aileye oğul vermek suretiyle ikramda bulunulduğu hatırlatılıyor. Bu çok büyük bir çelişki değil midir?

Cevap: Sadece bir âyeti alıp ona göre tüm Kur’ân hakkında hüküm vermek yanlış olur. Evvelâ Nahl Suresi’nin 58. ve devamı âyetlerinde Arapların, kızlar hakkındaki aşağılayıcı tutumları kı-nanmakta ve kızlar hakkındaki yargılarının yanlış olduğu “Ne kötü hüküm veriyorlar!” üslubuyla vurgulanmaktadır. Ayrıca Şura Suresi’nde Allah, dilediğine kız çocuklar lütfeder, dilediğine erkek çocuklar verir. Dilediğini de kısır yapar” buyurulmaktadır. Burada kız çocuğunun, erkek çocuktan önce Allah’ın hibesi, yani hediyesi olduğu belirtilmek suretiyle kız çocuğuna bir öncelik de verilmektedir. Ayrıca Kur’ân’da kadınların adını taşıyan bir sure vardır. Erkekler Suresi yoktur.

Nahl Suresi’nin 72. âyetinde “size eşlerinizden benîn (oğullar) ver­miş olması” da Allah’ın bir lütfu olarak anılır. Burada kanaatime göre bir incelik var. Zevcelerin yani kadınların, erkek çocuk doğurması Allah’ın dilemesi sayesinde olur. Allah dilemese kadın, kendisi gibi kız çocuk doğurur. Kendi cinsinden çocuk doğurması normal de, karşı cinsten yani erkek çocuk doğurması insana normalin üstünde bir durum gelebilir. İşte bu, Allah’ın yasası, lütfu sayesinde olmaktadır. Burada erkek çocuğun övülmesi söz konusu değil. Söz konusu olan, zevcelerden erkek çocukların yaratılmasıdır. Yoksa Kur’ân’da erkek kadın ayırımı yapılmaz. Bir de âyetlerin iniş nedenleri ve şartları önemlidir. Bunları iyi bilmeden yalın âyetten hemen kendince bir hüküm çıkarmak hatalı sonuca götürebilir.

Başka meallerde benîn kelimesinin çocuklar şeklinde tercü-me edilmiş olması ise bence yanlıştır. Çünkü Arapça ibn erkek, (çoğulu ebnâ ve benîn), bint ise kız demektir. Çoğulu benâttır. Ama erkek ağırlıklı bir toplum dili olan Arapçada benîn daha genel olarak kız çocukları da içine alabilir. Nitekim Kur’ân’da birçok emirlerde erkil kip kullanılır ama toplumun bütün bireylerini kapsar.

Biz mealimizde kelimelerin yan anlamlarından çok temel anlamı esas aldığımızdan benîn kelimesini oğullar şeklinde çevirdik. Bunu evlatlar olarak çevirenler temel anlamı değil, genel anlamı almış olurlar. O da doğru olabilir ama bizim çevirimiz daha dakiktir.

Fakat dediğim gibi bundan maksat erkeklerin üstünlüğünü belirtmek değildir. Bakın âyeti dikkatle okursanız, Allah size, kendi nefislerinizden zevceler (eşler), yarattı” buyurulduktan sonra “zevcelerinizden (eşlerinizden) de oğullar yarattı” buyurulmaktadır. Peki, erkeklerden kadınların yaratılmış olduğu ifadesi, kadınların, insanlara Allah’ın lütfu olduğunu göstermez mi? Nasıl Allah erkeklerden, lütuf olarak kadınlar yaratmışsa; kadınlardan da erkekler yaratmıştır. Her ikisi de insanlara lütuftur. Bilmiyorum bundan nasıl oluyor da sadece erkek çocuklara daha çok değer verildiği anlamı çıkarılıyor? İşin doğrusu, Kur’ân’da erkeklerden kadınlar, kadınlardan da erkekler yaratılması, Allah’ın lütfu ve yasası sayesinde olmaktadır.

Erkeklerden nasıl kadınlar yaratılıyor? Biraz üreme kanunlarını bilen anlar inceliği. Erkek spermleri iki türdür. Erkil sperm (y) kadınsıl sperm (x). Eğer erkekten giden erkil sperm (y) yumurtayı aşılarsa çocuk er­kek olur. Yine erkekten giden kadınsıl sperm (x) yumurtayı aşılarsa ço­cuk kız olur. Demek ki erkek de, kadın da aslında erkekten yaratılmaktadır. Erkekte erkil sperm normal görünür ama kadın spermin varlığı dü­şünülmezdi. Oysa Kur’ân, kadının da erkekten yaratıldığını söylemekle bilimsel bir mucize göstermiştir. Aklen kadının kadın doğurması düşünülür ama farklı sperm sayesinde kadın erkek de doğurmaktadır. İşte kadının erkek çocuk doğurması da Allah’ın lütfudur. Bu mucizeye hayran kalmak yerine kuşkulara düşmenin ne anlamı var?

 

*yazı arşivden alınmıştır